Inhoudsopgave

De bescherming van werknemers tegen mogelijke gezondheidsrisico’s op de werkplek is een kwestie die diepgaand en veelzijdig is. In Nederland vormen verschillende richtlijnen, regelgeving en technische voorschriften, zoals NEN-EN normen, de kern van arbeidsveiligheid en de bescherming van werknemers op hun werkplek. Deze bronnen, die op maat zijn gemaakt voor specifieke toepassingen, behandelen een breed scala aan situaties en gevaren, variërend van elektrische schokken, brand, explosies en vallen tot de omgang met gevaarlijke stoffen en gassen. Voor gasdetectie in besloten ruimte is een multi gas detector een oplossing om gevaarlijke concentraties op te sporen.

Breed scala aan PBM's met o.a. multi gas detector

Het landschap van voorschriften en maatregelen omvat niet alleen generieke instructies, maar ook gedetailleerde voorschriften die gericht zijn op specifieke risico’s. Deze omvatten:
 •  
 • Beheer van zuurstoftekort en -overmaat: De voorschriften bevatten instructies om te beschermen tegen situaties waarin er te weinig of te veel zuurstof aanwezig is.
 • Bescherming tegen gevaarlijke stoffen en media: Dit omvat richtlijnen voor het veilig omgaan met potentieel schadelijke stoffen en media om blootstelling en risico’s te minimaliseren.
 • Explosiepreventie: Hier worden maatregelen genoemd om het risico op explosies te verminderen, waardoor zowel werknemers als de werkomgeving beschermd worden.
 • Bescherming tegen biologische risico’s: Met het oog op mogelijke infectiegevaren worden voorschriften gegeven om blootstelling aan biologische stoffen te minimaliseren.
 • Stralingsveiligheid: Deze maatregelen zijn bedoeld om werknemers te beschermen tegen de gevaren van straling.
 • Temperatuurregulatie: De voorschriften benadrukken het belang van bescherming tegen extreme temperaturen, zowel hitte als kou.
 • Bescherming tegen mechanische risico’s: Dit omvat richtlijnen voor het voorkomen van verwondingen door mechanische gevaren.
 • Elektrische veiligheid: Voorschriften voor veilig omgaan met elektrische apparatuur en situaties, om elektrische risico’s te minimaliseren.
 • Valpreventie: Instructies en maatregelen om het risico op vallen op de werkplek te verminderen.
 • Bescherming tegen verspilling en morsen: Voorschriften om het risico van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen te verminderen.
 • Beheer van fysieke belasting: Deze maatregelen richten zich op het verminderen van gezondheidsrisico’s door overmatige fysieke belasting.
Download onze OLLI brochure
Multi gas detector vastgemaakt met clip

Veiligheid voorop: Multi gas detector als PBM belangrijk

PBM’s zijn vaak nodig, veiligheidsmaatregelen essentieel, bijv. bij schachtwerk voor valpreventie.

Wij, fabrikant van gasdetectietechnologie, en onze klanten vinden veiligheid cruciaal, vooral bij explosies, vreemde gassen en zuurstoftekort. Deze gassen zijn onderverdeeld in brandbare/explosieve (Ex), giftige (Tox) en zuurstof (Ox) categorieën, elk met specifieke risico’s voor persoonlijke bescherming.

Bij brandbare/explosieve gassen (Ex) zijn ontstekingsbronnen te vermijden. Bij giftige gassen (Tox) is monitoring en filtratie noodzakelijk. Zuurstoftekort (Ox) kan duizeligheid en verstikking veroorzaken, dus voortdurende alertheid is vereist.

Passende PBM’s en gasdetectie zijn fundamenten voor uitgebreide persoonlijke bescherming, niet alleen fysiek, maar ook voor gemoedsrust bij taken.

De waarde van PBM’s en gasdetectie is onbetwistbaar, ze creëren een veilige werkomgeving en verminderen risico’s in explosieve, giftige of zuurstofarme situaties. Door deze maatregelen voelen individuen zich met vertrouwen in hun taken, wetende dat hun welzijn beschermd is.

Verscheidenheid in gassen en hun risico's

Brandbare en explosieve gassen (Ex):
Bepaalde concentraties van brandbare gassen kunnen in combinatie met lucht een explosieve atmosfeer vormen. Methaan, propaan en butaan zijn enkele voorbeelden. Omgaan met deze gassen vraagt om speciale maatregelen ter beperking van brand- en explosiegevaar. De fakkelinstallatie van Esders kan gas affakkelen zodat dit niet de atmosfeer in gaat.

Giftige gassen (Tox):
Giftige gassen kunnen de gezondheid ernstig schaden en zelfs levensbedreigend zijn. Sommigen zijn kankerverwekkend, terwijl andere het zenuwstelsel aantasten of ademhaling beïnvloeden. Koolmonoxide, kooldioxide en zwavelwaterstof zijn voorbeelden. Bescherming tegen deze gassen vraagt om grenswaarden voor blootstelling en juiste beschermingsmiddelen.

Zuurstof (Ox):
Het zuurstofgehalte in lucht is essentieel voor persoonlijke veiligheid. In sommige situaties kan zuurstof verdrongen worden door andere gassen, wat ademhalingsproblemen veroorzaakt. Vooral in afgesloten ruimtes of containers moet men voorzichtig zijn vanwege het risico op zuurstoftekort.

Download onze voorbeeld offerte van de OLLI

Veiligheid eerst: Gasdetectie toepassingen

Gassen (Ex, Ox en Tox) zijn vaak kleurloos, geurloos en smaakloos, wat detectie zonder hulpmiddelen bemoeilijkt.

Een multi gas detector, zoals onze OLLI met geaccrediteerde meetmogelijkheid, spelen een cruciale rol in het beschermen van mensen tegen gevaarlijke gassen. Ze meten de concentratie van deze gassen in de omgevingslucht en slaan alarm bij overschrijding van bepaalde niveaus. Een multi gas detector is onmisbaar voor persoonlijke veiligheid en kan medewerkers tijdig alarmeren voor mogelijke risico’s.

Juiste scholing en kennis zijn van groot belang voor werknemers, vooral voor hen die opereren in omgevingen met potentieel gevaarlijke gassen. Een begrip van de basisprincipes van persoonlijke bescherming en correcte toepassing van beschermende apparatuur, zoals multi gas detectors, zijn van essentieel belang om het risico op ongevallen of gezondheidsproblemen door gevaarlijke gassen te minimaliseren.

Multi gas detector voor persoonlijke veiligheid

In het streven naar veiligheid kan een multi gas detector worden ingezet: stationair, mobiel en draagbaar. Draagbare gasdetectors worden onderverdeeld in enkelvoudige en meervoudige varianten. Meervoudige gasdetectors meten tot zeven gassen gelijktijdig, afhankelijk van het model. Aan de andere kant zijn enkelvoudige gasdetectors gekalibreerd voor specifieke gassen en waarschuwen enkel bij verhoogde concentraties van dat ene gas, bijvoorbeeld koolmonoxide (CO) of zuurstoftekort.

De meetfunctie van deze apparaten met certificering voldoet aan nationale en internationale normen. Dit wordt vaak aangeduid als “meetdeskundigheid”, “functionele test” of “actieve explosiebeveiliging”. Deze certificeringen zijn in overeenstemming met de volgende normen:

Multi gas detector

Deskundige certificatie voor onbelemmerde metingen

Binnen het kader van persoonlijke veiligheid tegen gevaarlijke gassen zijn voortdurende bewaking, regelmatig onderhoud van apparaten en naleving van geldende normen en voorschriften onmisbaar. Een diepgaand inzicht in de risico’s en correcte voorzorgsmaatregelen is noodzakelijk om de bescherming van individuen te waarborgen.
Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief