Inhoudsopgave

In hedendaagse aardgasnetwerken, waar ook waterstofbijmenging plaatsvindt, speelt OLLI een cruciale rol als geavanceerde gasdetectiemeter die snel en nauwkeurig gaslekken kan opsporen.

Essentiële rol van OLLI in veiligheid

Naast de operationele en organisatorische aspecten van storingsbeheer is de juiste technische uitrusting van groot belang. OLLI, onze vooruitstrevende gasdetectiemeter, biedt betrouwbare sensoren en geavanceerde gegevensverwerking om mogelijke gevaren snel te detecteren.

Waterstofbijmenging en nieuwe uitdagingen

De groeiende trend van waterstofbijmenging in aardgas brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. OLLI is speciaal ontworpen als geavanceerde gasdetectiemeter om snel en accuraat zowel aardgas als waterstof te identificeren, waardoor operators tijdig kunnen ingrijpen.

Betrouwbaarheid in actie: Reactiesnelheid en veiligheid

OLLI, als geavanceerde gasdetectiemeter, voorziet technici en operators van betrouwbare sensoren en snelle gegevensverwerking. Dit stelt hen in staat om prompt te reageren op veranderende gassamenstellingen en zo potentiële veiligheidsrisico’s effectief te minimaliseren.
Download onze OLLI brochure

Displaytest en functionaliteitcontrole van de gasdetectiemeter

Vlak na ontvangst van een storingsopdracht vanuit het meldpunt, en voordat de storingsdienst ter plaatse arriveert, is het essentieel dat de juiste gasdetectiemeter wordt meegenomen. Een cruciale stap hierbij is het uitvoeren van een korte displaytest om de goede werking van het gasdetectiesysteem te waarborgen. Tijdens deze test wordt het apparaat visueel geïnspecteerd op beschadigingen en kortstondig blootgesteld aan een passend testgas om de reactie van het apparaat te verifiëren. Tevens wordt de geïntegreerde pomp onderworpen aan een functioneel testproces. In het geval van de OLLI-gasdetectiemeter kunnen beide stappen eenvoudig worden uitgevoerd via de “Bump Test”-functie, die direct toegankelijk is vanuit het hoofdmenu, zoals beschreven in de bijbehorende handleiding.

Betrouwbare gasdetectiemeting via displaytest

Bij het beheer van storingsmeldingen is het van cruciaal belang dat de storingsdienst goed is uitgerust met een operationele gasdetectiemeter. Voorafgaand aan het arriveren op de locatie van de storing, dient de storingsdienst een displaytest uit te voeren om de correcte functionaliteit van het gasdetectiesysteem te bevestigen. Gedurende deze evaluatie wordt het apparaat zorgvuldig geïnspecteerd op eventuele fysieke schade. Bovendien ondergaat het apparaat een korte test met een geschikt test gas om de juiste reactie te verifiëren. Ook de ingebouwde pomp wordt getest om te verzekeren dat deze naar behoren functioneert. Voor de OLLI-gasdetectiemeter kan dit proces moeiteloos worden voltooid via de intuïtieve “Bump Test”-optie in het hoofdmenu, waarbij de specifieke instructies in de bijbehorende handleiding kunnen worden geraadpleegd.

gasdetectiemeter H2

Vrij meting met behulp van Gasdetectiemeter: Veiligheidsprotocol

Bij aankomst op de storingssite wordt eerst een “vrij meting” uitgevoerd. Dit omvat het gebruik van een geschikte gasdetectiemeter om te beoordelen of er een potentieel explosieve atmosfeer aanwezig is. Het is raadzaam een apparaat te kiezen dat gecertificeerd is voor explosiebeveiliging volgens de NEN-EN 60079-29-1 norm. De OLLI gasdetectiemeter is een voorbeeld van zo’n gecertificeerd apparaat. Met behulp van het menu-item “Werkruimtebewaking” kan het meten worden gestart terwijl men onderweg is naar de storingssite, mits de eerdere displaytest succesvol is verlopen. De sensoren hebben namelijk tijd nodig om te stabiliseren. Dit bespaart kostbare tijd op de locatie zelf.

Zorgvuldige benadering van metingen

Een zorgvuldige aanpak is vereist bij de vrije meting. Het is van belang dat de unit waarin de gasdetectiemeter zich bevindt, goed geventileerd is met verse lucht. Dit zorgt voor juiste kalibratie van de sensoren en voorkomt dat meetwaarden beïnvloed worden. Als het niet mogelijk is om frisse omgevingslucht te garanderen in het voertuig van de storingsopruimingsdienst, moet de stabilisatiefase pas na aankomst op de storingssite plaatsvinden. Dit waarborgt nauwkeurige metingen en verhoogt de algehele betrouwbaarheid van het proces.

Efficiëntie en Veiligheid met OLLI Gasdetectiemeter

Hier komt de OLLI gasdetectiemeter van pas. Met zijn certificering volgens de NEN-EN 60079-29-1 norm en de mogelijkheid om de stabilisatiefase vooraf te starten, biedt dit instrument een combinatie van efficiëntie en veiligheid. Deze eigenschappen zijn van groot belang bij het waarborgen van de veiligheid van technici en het minimaliseren van risico’s in potentieel gevaarlijke omgevingen. Meer weten over onze persoonlijke gasdetectie? Bekijk hem hieronder
Bij de vrij meting met de gasdetectiemeter OLLI is het van belang te verzekeren dat de gasinlaat aan de bovenkant van het apparaat vrij is van vuildeeltjes of andere obstructies, om onbelemmerde gasstroom mogelijk te maken. Afhankelijk van de situatie op locatie moeten metingen op hoofdhoogte of hoger worden uitgevoerd, omdat aardgas lichter is dan lucht en zich bovenin verzamelt (bijvoorbeeld onder het plafond). In de weergegeven configuratie voor de vrije meting met een OLLI maakt het geen verschil of het gas aardgas (L- of H-gas) betreft, of een mix van 20 vol.-% waterstof (H2) en aardgas.
Download onze voorbeeld Offerte van de OLLI

H2-bijmenging met aardgas: Betrouwbare metingen met de gasdetectiemeter

Het meetprincipe van reactie-enthalpie (katalytische verbranding) in de sensorarray maakt het mogelijk om zowel potentieel explosieve aardgas-luchtmengsels als waterstof-natuurgas-luchtmengsels betrouwbaar te meten tot aan de onderste explosiegrens (LEL) in het menu-item “Bewaking werkruimte”. De sensorarray vertoont bij beide scenario’s vrijwel identiek gedrag, waardoor er geen aparte kalibratie van de gasdetectiemeter vereist is. Dit is van actueel belang voor diverse Europese nutsbedrijven, aangezien informatie over het bijmengen van maximaal 20% waterstof per volume, om ecologische redenen, nu via de Duitse massamedia wijdverspreid wordt.

Veilige Inzet van gasdetectiemeter OLLI met H2-bijmenging

Als fabrikant van de OLLI kunnen we na interne tests het veilige gebruik van dit meetinstrument aanraden, zelfs bij een bijmenging tot 30 vol.-% waterstof. Niet-intrinsieke meetinstrumenten die afhankelijk zijn van infraroodsensoren om explosieve omgevingen te monitoren, hebben duidelijke tekortkomingen in deze context, aangezien infraroodsensoren geen waterstof kunnen detecteren. Desalniettemin zijn er enkele aandachtspunten bij het inzetten van de OLLI in de hierboven beschreven configuratie. Het is van belang om te beseffen dat de OLLI gasdetectiemeter een krachtige en veelzijdige tool is, maar zoals bij alle meetapparatuur dienen gebruikers zich bewust te zijn van de specifieke toepassingsvereisten en -beperkingen.

  • De mix van waterstof en aardgas beïnvloedt de onderste explosiegrens (LEL), waarbij waterstof een LEL heeft van 4% van het volume en methaan (het hoofdbestanddeel van aardgas) een LEL van 4,4% van het volume heeft.
  • Om tijdig te waarschuwen voor een mogelijk explosieve atmosfeer, wordt aanbevolen de alarmdrempels met ongeveer 5% LEL, mogelijk zelfs 10% LEL, te verlagen.

Kruissensitieve reactie van gasdetectiemeter en geurwaarneming

De elektrochemische sensor voor koolmonoxidedetectie (CO) vertoont kruissensitiviteit voor waterstof, wat betekent dat zelfs een kleine hoeveelheid van 100 ppm (0,01 volumeprocent) waterstof in de lucht onder specifieke omstandigheden kan resulteren in een aanduiding van maximaal 30 ppm CO. Ondanks de bijmenging van maximaal 30 vol.-% waterstof in het aardgas, blijft de herkenbare geur van het gas ongewijzigd. Dit betekent dat de typische gas geur nog steeds kan worden waargenomen, zelfs bij zeer lage concentraties van ongeveer 200 ppm.

Gasbron detectie met gasdetectiemeter OLLI

Nadat de locatie is vrijgegeven van een potentieel explosieve atmosfeer, wordt de gasbron gelokaliseerd met behulp van de OLLI gasdetectiemeter. Het menu-item “Gebouwinspectie” in de OLLI is gevoelig voor lage concentraties (ppm-bereik), vooral in het onderste meetbereik. Voordat wordt overgeschakeld van “Werkruimte bewaken” naar “Gebouw inspecteren”, moet de sensor in frisse lucht worden gekalibreerd voor een correcte nulstelling. Dit voorkomt onjuiste inschatting van de gasconcentratie bij een directe overgang in een gas verontreinigde ruimte. Na kalibratie kan de gasleiding worden “getraceerd” met de OLLI gasdetectiemeter en bevestigde handsonde om het gaslek op te sporen. Zodra de lekkagepunten zijn geïdentificeerd en voorlopig afgedicht, wordt de foutopsporing als voltooid beschouwd, waarna eventuele vervolgmaatregelen kunnen worden genomen om de veiligheid te waarborgen.
Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief