Menu

Einsatz Teppichsonde Pi NOTE

Esders Pi NOTE

Esders Pi NOTE is een GIS-software ontwikkeld voor het bovengronds gaslekzoeken, waarmee eenvoudig de werkzaamheden kunnen worden geregistreerd, gedocumenteerd en geanalyseerd.

Logo Esders Pi Note

Hoe werkt het?

Het systeem bestaat uit een mobile client die in het veld wordt gebruikt en een optionele analysis client die wordt gebruikt om alle gegevens op kantoor samen te voegen en te verwerken.

De mobile client is vooraf aangesloten op een geschikt meetapparaat, dat wordt gebruikt om het ontsnappende gas aan het oppervlak aan te zuigen en te meten.

Uw voordelen

  • Gps-gebaseerde positionering en automatische centrering van GIS-gegevens
  • Koppeling van diverse Esders meetapparatuur en externe gps-ontvangers via Bluetooth
  • Documentatie van de gps-positie, meetgegevens, gevoeligheidstest van het meetapparaat en nog veel meer
  • Documentatie van defecten, niet-bereikbare gebieden (bijv. huisaansluitingen) en classificatie van lekken
  • Maken van schadeschetsen van lekkages direct ter plaatse
  • Uitgebreide evaluatie- en analysemogelijkheden van de gegevens op kantoor
  • Telefonische ondersteuning
  • Updates inbegrepen
Panasonic Toughbook and Notebook

Q&A algemeen

Dit is de mobiele toepassing van Pi NOTE, die wordt gebruikt tijdens de controle van het leidingnetwerk buiten in het veld.

Dit is de Pi NOTE versie voor op kantoor. Hiermee kunnen de gegevens van verschillende mobile clients worden samengevoegd en kunnen de meetgegeven worden geëvalueerd.

Het standaardformaat is DXF Format. Andere formaten of te importeren bestanden (bijv. documenten, documentreferenties) of specifieke gegevens (bijv. OpenStreetMap, kadasterdata, NAS (Network Attached Storage),  locaties van bomen) kunnen ook worden ingelezen na voorafgaande afstemming en kostenraming.

Ja, daarvoor wordt de analysis client gebruikt. Deze kan afzonderlijk worden aangeschaft en biedt de mogelijkheid om de gegevens van alle “mobile clients” te combineren.

De mobile client

De mobile client is de Esders Pi NOTE-toepassing die is geïnstalleerd op de toughpad of notebook van de persoon die de leidingnetwerkinspectie buiten uitvoert. Een continue registratie van gasconcentraties is mogelijk via een bluetooth-gegevensverbinding met het meetapparaat.

Bovendien kan via bluetooth ook een externe gps-ontvanger worden aangesloten om de positie te bepalen. De kaart is gebaseerd op het gasnetwerk, dat vooraf in de software is geïmporteerd*. Posities waar een vooraf bepaalde alarmdrempel is overschreden, worden geregistreerd en vastgelegd. De route en posities van gegevensregistraties en alarmdrempeloverschrijdingen worden via gps geregistreerd en op een kaart gemarkeerd. Schade en mogelijke oorzaken kunnen zo gemakkelijk worden gedocumenteerd en gearchiveerd. Bovendien kunnen verdere gegevens, zoals de gevoeligheidscontrole van het meetapparaat, datum en tijd, defecten, notities en toegankelijke en niet-toegankelijke gebieden (zoals huisaansluitingen) worden geregistreerd. Van de geclassificeerde en gedocumenteerde lekken kan eenvoudig een schaderapport in pdf-formaat worden gemaakt en – afhankelijk van de gebruikte Adobe-versie – ook digitaal worden ondertekend.

Q&A mobile client

Dit is afhankelijk van de gebruikte gps-ontvanger en de bebouwing in het testgebied. Er kunnen verschillende ontvangers worden gebruikt (extern of intern). In dichtbebouwde gebieden kan de nauwkeurigheid afnemen als gevolg van het zwakkere gps-signaal.

Wij raden aan een Windows-gebaseerde notebook of tablet te gebruiken (bijv. Microsoft Surface met beschermhoes, Panasonic Toughpad FZ-G1 mk 5, Pokini Tab K10 of K11). De Panasonic Toughpad kan door Esders worden geleverd.

Standaard worden LD-lijnen in het groen weergegeven, MD-lijnen in het blauw en HD-lijnen in het rood. Op verzoek kan dit worden aangepast.

Ja, extra defecttypes kunnen worden gemaakt via de catalogi in de object editor.

In principe kunnen meerdere gebruikers met één mobile client werken. Er kan echter slechts één gebruiker tegelijk ingelogd zijn.

Nee, voor de inspectie is geen internetverbinding vereist. Dit is alleen nodig voor de overdracht van gegevens naar kantoor als onderdeel van een replicatie.

De meetgegevens kunnen aan het einde van de dag via een zogenaamde replicatie naar kantoor worden doorgestuurd. Hiervoor is een goede en stabiele internetverbinding nodig. Replicatie is toegankelijk via het welkomstscherm in Pi NOTE.

Documentatie van de sneltest in Pi NOTE is in voorbereiding en zal in de toekomst mogelijk zijn.

De HUNTER, GOLIATH en Laser HUNTER worden ondersteund door Pi NOTE. Apparaten van derden worden niet ondersteund.

Als je Toughpad een ingebouwde GPS-ontvanger heeft, moet je uitzoeken via welke COM-poort het ontvangen gps-signaal wordt gevoerd. Afhankelijk van de Toughpad zijn er verschillende manieren om dit te doen. Er kan bijvoorbeeld een tool (zoals GPS Viewer) staan onder de programma’s in de Windows Start-weergave, die je kunt gebruiken om naar de poort te scannen. Vervolgens zet je deze COM-poort in de Esders Pi NOTE onder GPS Tracking -> Configuratie en start je de gps-ontvangst.

Gaslecksuche mit Teppichsonde Laser HUNTER Notebook

De analysis client

De analysis client ondersteunt u met extra functies, bijvoorbeeld samenvoegen van gegevens van meerdere mobile clients, nabewerking, filtering en visualisatie. Met slechts een paar klikken kunnen de samengevoegde gegevens worden geëxporteerd als een CSV- of DXF-bestand of kan er een PDF-rapport van worden gemaakt.

Q&A analysis client

Ja, afhankelijk van de aangeschafte softwarelicentie kunnen er tot 10 of 25 personen tegelijkertijd mee werken.

De installatie gebeurt centraal op een server. Dit is nodig om meerdere gebruikers tegelijkertijd met de analysis client te kunnen laten werken.

* Voorwaarde voor het importeren van gegevens is het bestaan van een map voor elk type geometrie, d.w.z. voor het leidingnet, de maatvoering en de daarbij horende kadastrale gegevens. Alle bestanden moeten hetzelfde coördinatensysteem gebruiken en in het ESRI-formaat .shp zijn met de benodigde Shape-bestandsdelen .dbf en .shx. Andere formaten (DWG, DXF, ECW, enz.), andere te importeren bestanden (bijv. OSM, kadasterdata, locaties van bomen) kunnen worden geïmporteerd na voorafgaand akkoord en kostenraming.

Neem contact op

We helpen u graag verder bij vragen of problemen met de Esders Pi NOTE software. Voor snelle antwoorden op simpele vragen, bekijk onze Q&A en tutorials of bel ons.

keyboard_arrow_up