Menu

Privacy Statement:

Esders verwerkt klantgegevens. In dit privacy statement leggen wij uit hoe wij omgaan met het verwerken van persoonsgegevens. Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt u altijd op www.esders.nl. Heeft u na het lezen nog vragen over dit privacy statement? Dan kunt u daarover contact met ons kunt opnemen via:

info@esders.nl of

Esders B.V.
J. Asselbergsweg 2
5026 RR Tilburg

Waarvoor verwerkt Esders persoonsgegevens?

  • Om contact met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, firmagegevens, e-mail-, factuur- en afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Voor promotie- en marketingdoeleinden: Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuw product dat mogelijk interessant voor u is. Wilt u niet langer benaderd worden voor commerciële doeleinden? Dan kunt u dit aangeven door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht, of rechtstreeks op de website: https://www.esders.nl/nieuwsbrief/.
  • Om wettelijke verplichtingen na te komen: Wet- en regelgeving kan ons er toe verplichten om (geanalyseerde) gegevens over u aan een overheidsinstelling, een belastingautoriteit of aan een toezichthouder binnen of buiten Nederland door te geven. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.
  • Voor het afhandelen van klachten en verzoeken om informatie: Als u contact opneemt met Esders, omdat u vragen of klachten hebt over de producten of dienstverlening van Esders, zullen wij u contactgegevens en uw vraag of klacht opslaan.
  • Voor archiefdoeleinden: Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische of statistische doeleinden worden gebruikt.

Welke derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens?

Esders schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Denk hierbij aan het moederbedrijf voor productie en uitvoering van service en reparaties en vervoerders voor leveringen. Aan derden worden enkel die persoonsgegevens beschikbaar gesteld, die nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten.

Toegang tot en aanpassing van uw persoonsgegevens

U kunt altijd een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt. Esders zal u binnen vier (4) weken via het opgegeven e-mailadres, meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen via bovenstaande contactgegevens. Ook op dit verzoek zal binnen vier (4) weken schriftelijk worden gereageerd. Naast uw recht van ontvangen van alle geregistreerde gegevens, inzage, correctie en verwijdering, heeft u recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe gaat Esders met uw persoonsgegevens om?

Binnen Esders kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang tot moeten hebben. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is, voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. In het Impressum leest u meer over het gebruik van cookies door Esders.

keyboard_arrow_up