Inhoudsopgave

Nadat u de apparatuur hebt ingesteld zoals beschreven in het eerste deel van ons toepassingsartikel, de benodigde meettechniek hebt aangesloten en de relevante componenten hebt gespoeld voor inbedrijfstelling, voert u de volgende stappen uit op de smart memo.

Invoer van de buisgegevens en testparameters in het menupunt W 400 contractiemethode

Voer via het invoerscherm de leidinggegevens en de gewenste testdruk in. Stel de selectieparameter “MPP op afstand bestuurd” in op “Ja”, zodat de MPP wordt bestuurd door de smart memo in de fasen van drukopbouw en drukbehoud van de testprocedure.

Na het instellen van het nulpunt van de druksensor (stel ook het nulpunt in het hoofdmenu van de MPP in) schakelt u over naar drukdalingsfase door op F2 te drukken.

Drukdalingsfase

In de drukdalingsfase heeft u de mogelijkheid om het automatische afblaasventiel te openen of te sluiten door op de F1-knop te drukken. Dit betekent dat u de automatische drukverlagingsmodule EDS2 (art. 402402) en de aangesloten EDS2-V 1-42l/min 5 % (art. 402401) ook achteraf kunt ontluchten. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om via een open afblaasventiel een drukloze status te creëren in leidingen zonder helling. Aan het einde van de drukdalingsfase sluit het ventiel altijd automatisch.

Als de MPP nog niet is aangesloten op de smart memo of nog niet gebruiksklaar is, wordt u aan het einde van de drukdalingsfase gevraagd de verbinding alsnog tot stand te brengen.

Bij de huidige uitvoering (03/2023) van het automatische systeem verschijnt aan het begin van de drukdalingsfase de vraag of de drukopbouw na afloop van de drukdalingsfase automatisch moet worden gestart. Als u deze vraag met “Ja” bevestigt, schakelt de smart memo na afloop van de drukdalingsfase van 1 uur automatisch over naar de volgende fase. Als de MPP al via de aansluitkabel op de smart memo is aangesloten, schakelt het systeem automatisch over naar de drukopbouwfase en wordt de drukopbouw gestart. Na bevestiging van de vraag met “Ja”, wordt de volledige test automatisch uitgevoerd zonder verdere tussenkomst van de gebruiker.

Drukopbouwfase

Als u de vraag aan het begin van de drukdalingsfase met “Nee” heeft beantwoord:
De drukdalingsfase moet worden beëindigd door op de knop “Volgende” te drukken. Nu is de MPP geïnitialiseerd. Als de verbinding tussen de MPP en smart memo via de verbindingskabel nog niet tot stand is gebracht, verschijnt een overeenkomstige melding. Zodra de MPP is geïnitialiseerd, verschijnt er de vraag of de drukopbouw moet worden gestart. Na bevestiging met OK (F2) schakelt de smart memo over naar de drukopbouwfase en begint de MPP automatisch te werken. De drukopbouw gebeurt via de toerentalregeling van de MPP zonder doorschieten. Zodra de vooraf ingestelde testdruk is bereikt, schakelt de smart memo automatisch over naar de drukbehoudfase.

Als u de vraag aan het begin van de drukdalingsfase met “Ja” heeft beantwoord: de drukopbouwfase, heeft de MPP geïnitialiseerd en is begonnen met de drukopbouw.

Nadien (aan het begin van de drukbehoudfase) wordt er een melding gestuurd vanuit onze restluchtbepalingsprogramma, waarmee wordt bepaald of er teveel restlucht in de leiding zit. Meer informatie over het bepalen van het luchtvolume hebben we hier op deze productpagina en hier in de blogpost “Controle van het luchtvolume tijdens druktesten” al voor u verzameld.

Drukbehoudsfase

De smart memo blijft de MPP aansturen en zorgt ervoor dat de druk tijdens deze fase constant blijft op de vooraf ingestelde testdruk. Nadat de fase van 30 minuten is verstreken, schakelt de smart memo automatisch over naar de rustfase.

Rustfase

Met de omschakeling naar de rustfase wordt de drukregeling van de MPP automatisch beëindigd door de smart memo. De MPP wordt teruggezet naar het hoofdmenu en kan buiten bedrijf worden gesteld, geleegd en opgeborgen na het verwijderen van de kabelverbinding naar de smart memo en het sluiten van de kogelkraan op de HANS-testkop (let op, sluit de juiste kogelkraan).

De smart memo controleert de drukval tijdens de rustfase. Als dit meer dan 20 % is, wordt de test automatisch beëindigd omdat er dan meestal een lek in de leiding zit.

Na de rustfase van 1 uur schakelt de smart memo automatisch over naar de drukvaltest.

FastReport PDF export
Download

Hier kunt u een testrapport van een volautomatische druktest W 400-2 downloaden om te bekijken.

Drukdalingstest

Nu begint de automatische drukverlagingsmodule EDS2 de druk automatisch te verlagen. Het ventiel gaat stap voor stap open en regelt de drukverlaging zo dat de opgegeven doeldruk zo goed mogelijk wordt bereikt. Tegelijkertijd wordt de afgelaten hoeveelheid gemeten door de aangesloten EDS2-V en digitaal doorgestuurd naar de smart memo.

Wanneer de doeldruk is bereikt, wordt het ventiel van de automatische drukverlagingsmodule EDS2 volledig gesloten.

De smart memo schakelt automatisch over naar de hoofdtestfase zodra een toename van de druk door contractie van de geteste leiding wordt gedetecteerd.

Op de achtergrond vindt een controle plaats van de van de hoeveelheid ontsnapt gas en het gegenereerde drukverlies volgens de specificaties van het actuele werkblad W 400-2. Als de controle negatief is, verschijnt hiervan een melding aan het begin van de hoofdtest, anders gaat de beproeving verder zonder melding.

Hoofdtest/hoofdbeproeving

De smart memo registreert de drukverhoging als gevolg van de contractie en geeft na afloop van de 30 minuten durende hoofdtest een oordeel volgens het procedure.

Als het drukverloop binnen het toegestane bereik ligt, is de evaluatie positief.

Als de drukval tijdens de hoofdtest te groot is, schakelt de smart memo automatisch over naar de verlenging van de hoofdtest.

Verlenging hoofdbeproeving

De smart memo registreert het drukverloop in deze fase en geeft na afloop van de 60-minuten verlenging een evaluatie volgens het procedure.

Aan het einde van de fase schakelt de smart memo automatisch over naar de resultatenpagina of optioneel naar de drukafbouwfase (indien eerder ingesteld, zie hieronder).

Drukafbouwfase

De drukafbouwfase kan optioneel worden geactiveerd in de instellingen van het menupunt. Als de fase is geactiveerd, zal de EDS2 automatisch een drukafbouw creëren om de leiding drukloos te maken en de test te beëindigen.

Dit betekent dat de te testen leiding na beëindiging van de volautomatische drukbeproeving niet onnodig lang aan de testdruk wordt blootgesteld.

Beschikbaarheid

De extra functies van de automatische drukverlagingsmodule EDS2 beschikbaar voor de volgende processen::

  • W 400-2 Contractiemethode/Contractietest
  • W 400-2 Normale procedure
  • W 400-2 Invloed-geminimaliseerde normale procedure
  • W 101 Contractiemethode/Contractietest
  • W 101 Normale procedure
  • EN 805 Contractiemethode/Contractietest
  • EN 805 Normale procedure

Meetapparaat en toebehoren

Jaartarief optiepakket „smart MPP“
Jaartarief optiepakket „smart MPP“
Het optiepakket omvat het gebruik van de extra functies “Optie bediening op afstand” en “Optie luchtvolumebepaling” in de smart memo. De contractperiode is één jaar. Het jaarbedrag moet vooraf worden betaald (prepaid) en is verschuldigd op het moment van aankoop. Het gebruik van het optiepakket wordt na het verstrijken van de termijn geblokkeerd. Het optiepakket kan op elk moment opnieuw worden besteld?. De jaarlijkse bijdrage kan voor meerdere jaren vooruit worden betaald, zodat de gebruiksperiode op lange termijn kan worden gepland. Dit optiepakket kan alleen worden gebruikt in combinatie met de hydrostatische pompen MPP 30-30/MPP 70-35 en de smart memo. Een andere voorwaarde is de optie debietmeting in de MPP 30-30/MPP 70-35. De volgende diensten zijn inbegrepen in het optiepakket: Optie bediening op afstand Deze optie zorgt ervoor dat de smart memo en de MPP 30-30/MPP 70-35 met elkaar kunnen communiceren en meetwaarden kunnen uitwisselen. Testprocedures voor waterdrukbeproevingen kunnen automatisch worden uitgevoerd. De smart memo stuurt de pomp aan en start/stopt de drukregeling/-behoud op het juiste moment. Dit voorkomt fouten bij het uitvoeren van de test en u bespaart kostbare tijd tijdens het dagelijks werk. Optie drukverliesbeproeving Deze optie wordt gebruikt om, in combinatie met de MPP 30-30/MPP 70-35, de resterende lucht in de te testen leiding te bepalen. Direct na het einde van de drukopbouwfase wordt de hoeveelheid restlucht in de leiding bepaald. Dit kan de gebruiker veel tijd besparen, als het luchtgehalte te hoog is. Voorlopig is deze functie alleen beschikbaar voor de contractiemethode (W400-2/W 101/ EN 805).
LET OP: U heeft 2 aansluitkabels nodig
LET OP: U heeft 2 aansluitkabels nodig