De smart memo is een drukproevingskoffer met menugestuurde testprocedures voor het eenvoudig testen van leidingen. U krijgt toegang tot testprocedures volgens een grote verscheidenheid aan normen en voorschriften door de bijbehorende software-opties te bestellen. Voor drinkwaterleidingen zijn dit bijv. tests volgens ÖVGW W 101, NEN EN 805 of tests volgens het werkblad DVGW W 400-2. Met name voor de keuringen volgens de huidige versie van werkblad W 400-2 in 08/2022, gelden er sinds de publicatie strenge eisen voor de meettechniek, het personeel en de uitvoering van de keuring.

Onze beproevingstechnologie op basis van de smart memo voldoet aan alle eisen van de huidige regelgeving en stelt u in staat om de testen eenvoudig, foutloos en conform de regelgeving uit te voeren.

Desalniettemin kunnen door de complexiteit van de eisen en details in de regelgeving fouten in de uitvoering, onjuiste bediening of simpelweg ongelukkige toevalligheden optreden die het resultaat van de test beïnvloeden. Wij bieden u daarom de mogelijkheid om uw testen volledig automatisch te laten uitvoeren. U start de test en de smart memo voert deze door tot het einde zonder dat u verder iets hoeft te doen. In de volgende secties leest u hoe u dit doet.

Het volautomatisch uitvoeren van een drukbeproeving op waterleidingen wordt mogelijk gemaakt door de volgende apparatuur en accessoires met onze meettechniek:

  1. smart memo: De smart memo is de centrale besturingseenheid voor het uitvoeren van de test. Hij fungeert als een besturingssysteem voor de andere, volgende componenten, d.w.z. hij stuurt bijv. de pomp aan en leest sensorgegevens.
  2. Hydrostatische pomp MPP(de Next Generation Platform „NGP“) bijv. MPP 30-30 of de MPP 70-35: De MPP wordt gebruikt om de testdruk op te bouwen en te behouden.
  3. EDS2-sensoren:
  4. EDS2-P druksensor: Meting en digitale overdracht van drukgegevens naar de smart memo
  5. EDS2-V debietmeter: Meting en digitale overdracht van de aflaathoeveelheid/debiet naar de smart memo
  6. EDS2-T temperatuursensor: Meting en digitale overdracht van temperatuurgegevens naar de smart memo
  7. EDS2-automatische drukverlagingsmodule: Deze module vervangt de mechanische kogelkraan op de testkop. Deze wordt ook bestuurd door de smart memo en opent of sluit automatisch om een gedefinieerde drukverlaging te genereren, bijv. bij een drukverliestest volgens de invloed-geminimaliseerde normale procedure.

Werking automatische drukverlagingsmodule EDS2

De automatische drukverlagingstechniek EDS2 is een optionele module voor het automatisch uitvoeren van drukvaltesten of drukverlagingen tijdens hydrostatische testen. Hij wordt aangestuurd door de smart memo en voert op het juiste moment in het testproces een drukverlaging uit volgens de in de smart memo vastgelegde voorschriften. De meting van de afgelaten hoeveelheid tijdens de drukverlaging wordt niet uitgevoerd door de automatische drukverlagingstechniek EDS2 , maar separaat door een EDS2-V (debietmeter).

Voorbereiding op de beproeving

De teststandbuis en de testkop HANS moeten al zijn geïnstalleerd. De EDS2-P druksensor wordt aangesloten op de testkop HANS. De automatische drukverlagingsmodule EDS2 kan aan de teststandbuis worden gehangen. Indien er geen teststandbuis aanwezig is, dient de module elders rechtop te worden vastgezet. De slangaansluiting van de automatische drukverlagingsmodule EDS2 wordt met een koppeling van de testkop HANS aangesloten (de andere koppeling wordt aangesloten op de drukslang van de MPP).

De kogelkraan van de testkop in de richting van de automatische drukverlagingsmodule EDS2 is volledig geopend. Op de koppeling aan de bovenzijde van de automatische drukverlagingsmodule EDS2 wordt een EDS2-V met een geschikt meetbereik aangesloten. De afvoerslang van de EDS2-V wordt gemonteerd en het afvoeruiteinde moet zodanig op een geschikte plaats worden bevestigd, zodat het water veilig kan weglopen tijdens de automatische waterafvoer.

Aansluiting van de sensoren

De smart memo en de MPP zijn met elkaar verbonden via de verbindingskabel MPP – smart memo (art. 401100).

De automatische drukverlagingsmodule EDS2 wordt aangesloten op de smart memo met een 5 meter lange B11 aansluitkabel (art. 227002). Als het ventiel van de automatische drukverlagingsmodule EDS2 nog niet gesloten was, sluit deze automatisch na het starten van de slimme memo (zie status “Default”).

De overige EDS2-sensoren kunnen worden aangesloten met behulp van de B11-aansluitkabel, 1 meter (art. 227220), via extra B11-verbindingsstukken die aan de onderzijde van de behuizing van de automatische drukverlagingsmodule EDS2 zijn geïntegreerd. Er zijn dus geen extra T-verbindingsstukken B11 nodig.

Standaardstatus (default-status) automatische drukverlagingsmodule EDS2

De automatische drukverlagingsmodule EDS2 krijgt zijn stroom via de smart memo, er is geen extra voeding nodig. Standaard staat het ventiel in de automatische drukverlagingsmodule EDS2 ingesteld op “gesloten”. Zodra de kabelverbinding tussen de automatische drukverlagingsmodule EDS2 en de ingeschakelde smart memo tot stand is gebracht, zal het ventiel van de automatische drukverlagingsmodule EDS2 zich altijd sluiten.

Menupunt automatische drukverlagingsmodule EDS2 voor spoelen of handmatig openen/sluiten

VOORDAT de test wordt uitgevoerd moet, (naast het verplichte spoelen van de teststandbuis), de gehele automatische drukverlagingsmodule EDS2 inclusief de slang en de aangesloten EDS2-V, worden gespoeld. Lucht in de componenten kan foutieve beproevingen en meetfouten van het gemeten volume veroorzaken.

Aangezien de automatische drukverlagingsmodule EDS2 standaard is ingesteld op “gesloten”, moet het ventiel handmatig worden geopend om de componenten te spoelen. Daarom verschijnt na het aansluiten van de automatische drukverlagingsmodule EDS2 in het hoofdmenu van de smart memo het menupunt “automatische drukverlagingsmodule EDS2 “. In dit menupunt kan het ventiel voor het spoelproces worden geopend door eenmaal op “Open” (F1-toets) te drukken. Nu kan bijvoorbeeld via „handmatige bediening“ het spoelproces op de MPP 30-30 met een laag toerental worden uitgevoerd. Hiermee wordt tegelijkertijd ook de MPP ontlucht, als dit nog niet is gebeurd!

Bij terugkeer in het hoofdmenu van de smart memo, sluit het ventiel van de automatische drukverlagingsmodule EDS2 automatisch weer.

In het volgende artikel leest u hoe een volautomatische test wordt uitgevoerd met behulp van de contractiemethode.