Adapter voor bruikbaarheidstest van de gehele installatie.