Esders B.V. | Producten | Stroomstorings-lokalisatie | Cable HUNTER

Cable HUNTER

ELLI Esders Laser Leak Indicator

Eenvoudige lokalisatie van stroomstoringen

• Storingslokalisatie met aangesloten gebruikers
• Reductie van uitvalduur in het elektriciteitsnetwerk
• Draagbare meetapparatuur met korte terugverdientijd
• Betrouwbare identificatie van vrijkomend gas bij kortsluiting
• Kostenbesparing door voorkomen van dure, onnodige opgravingen

Het is vaak moeilijk om stroomstoringen in het stroomnet te lokaliseren. Met Esders Cable HUNTER kunt u storingen in het elektriciteitsnet onmiddellijk na de storingsmelding en zonder hulp van andere meettechnieken vaststellen. De Cable HUNTER werkt met een sensorarray, die reageert op uittredende gassen van verbrand isolatiemateriaal. Samen met het Vacuüm-sondesysteem 15 (VSS 15) is een snelle en betrouwbare lokalisatie van de storing mogelijk.

Door het gebruik van de sensoren kan er onderscheid worden gemaakt tussen kabelstoringen en aard- of biogas. De gebruikers hoeven niet te worden afgesloten van het netwerk.

 

 

Cable HUNTER