Esders B.V. | Producten | Gastechniek | Leidingnet | GOLIATH W

GOLIATH W

GOLIATH Warnen

Robuust gassignaleringsapparaat voor werkplekbewaking en mangatinspectie

Op het gebied van gas- en watervoorziening en afvalwater is de werkplekbewaking en controle van de atmosfeer in kleine en besloten ruimten een integraal onderdeel van de werkzaamheden. De GOLIATH is na een korte opstartfase gereed voor gebruik en geeft snel eenduidige meetwaarden. De toegepaste Infrarood meettechniek geeft binnen 10 seconden de concentratie aan van Methaan en Kooldioxide. Het robuuste en stootvaste meetinstrument is eenvoudig te bedienen. Alle meetwaarden kunnen op het verlichte display afgelezen worden of naar wens worden opgeslagen in het geheugen.

Dichtheidsbeproevingen volgens EN 1610
De GOLIATH kan indien gewenst worden uitgerust met een zeer nauwkeurige druksensor. Daarmee is de dichtheidsbeproeving van afwaterleidingen volgens EN 1610 mogelijk. Er kunnen 1 miljoen meetwaarden worden opgeslagen. De meetresultaten kunnen direct op locatie worden afgelezen dan wel na dataoverdracht naar de PC.

Voordelen:

  • Zeer snelle opstarttijd en extreem korte reactietijden voor het meten van LEL% CH4 en de CO2 concentratie
  • Optioneel zijn sensoren mogelijk voor zuurstof en voor maximaal 3 toxische gassen
  • Optioneel drukmeting tot 2000mbar

Documentatie van de metingen:

  • Uitdraai rapport via IR interface op een thermoprinter.
  • Uitlezen van data op PC via laadstation.
  • Netwerk PC-software met uitgebreide functies voor beschrijving en opslag van meetresultaten in een database.
  • Rapportage mogelijk in PDF- en HTML-formaat.