Esders B.V. | Producten | Drukmeting | Waterleiding | DruckLogger DL 4

Druck Logger DL 4

DruckLogger 3

Nauwkeurige, programmeerbare drukmeter voor registreren van de waterdruk in het waterleidingnet

  • Zichzelf bewezen menustructuur met nieuwe bedieningstechniek met magnetische Hallsensoren
  • Meting starten en tussenresultaten aflezen
  • Grote display voor uitlezing van actuele waarde en statistische gegevens
  • Direct te koppelen op aansluiting van hydrant
  • Druk meetbereik tot + 25 bar met een resolutie van 5 mbar
  • Nauwkeurigheid 0,1% van de eindwaarde bij 20°C
  • Zeer robuust en waterdicht meetinstrument
  • PC-Software voor programmering en rapportage  


Geschikt voor drukbelastingsmetingen, meten piekbelasting bij drukpieken, incidentele drukcontroles, druktesten. Ook voor metingen in woon- en industrie-zones is de DruckLogger DL 4 uitermate geschikt.

Praktijkgerichte meettechniek

Moderne drukmeettechniek begint met praktijkgerichte apparatuur en gebruiksvriendelijke uitlees- en rapportage-software. De wens uit de praktijk is: Aansluiten op ondergrondse aansluitpunten zonder “rondslingerende” verbindingskabels of drukslangen. Vandaar dat het aansluiten van de Druck Logger DL 4 direct op de hydrantkoppeling plaatsvindt met een hydrant-sleutel. Rechtsom draaien om vast te schroeven, linksom draaien om los te schroeven. Klaar.
Voor het inzetten op andere meetpunten zijn een adapter (Minimess) of schroefdraadaansluitingen beschikbaar.

Op de display wordt onder andere de momentane druk aangegeven. Zodanig dat deze ook in de prak­tijk gemakkelijk is af te lezen. Bovendien kunnen ook de minimale en maximale waarden en de gemid­delde druk getoond worden. Drukveranderingen zijn daardoor, zonder uitlezen naar een computer, ook direct zichtbaar.

Achter de “virtuele” toetsen, in de aluminiumbehuizing, bevinden zich de sensoren. Deze worden met magneten, dus zonder fysieke vingerdruk, bediend. De magneet bevind zich in de behuizing van de stekker, optioneel is een externe magneet verkrijgbaar (voorkomt manipulatie door derden). Hiermee zijn alle bedieningsonderdelen absoluut afgesloten. Hierdoor kan er geen water of vuil in het systeem binnendringen! Voor de connector, gebruikt voor communicatie en het opladen, maken we gebruik van de hoogst beschikbare kwaliteit en duurzaamheid.