Esders B.V. | Producten | Drukmeting | Huisaansluiting | DruckTest 2000

DruckTest 2000

DruckTest 2000

Digitale manometer voor nauwkeurige gasdrukmetingen  

De DruckTest2000 maakt snelle en nauwkeurig drukmetingen mogelijk, met groot gebruiksgemak en brede inzetbaarheid. Als verschil-drukmeter met 2 aansluitkoppelingen, kunnen positieve en negatieve drukken ten opzichte van de atmosferische druk gemeten worden. Door het aansluiten van beide nippels, bijvoorbeeld voor en na een gasmeter, kunnen drukverschillen – in dit voorbeeld de drukval – van een gasmeter gemeten worden. De DruckTest 2000 biedt meer voordelen door het aangeven van minimum- en maximumwaarden, meettijden en start- en einddrukken bij een dichtheidsbeproeving. De volgende menukeuzes zijn beschikbaar:  

Druktest LD
In het display wordt de actuele druk getoond. Zodra een beproeving wordt gestart worden naast de actuele druk ook de startdruk en meettijd getoond. Bij het eind van een meting geeft het apparaat de start- en einddruk een de meettijd aan.  

Regelaartest LD
Meten en weergeven van uitgangsdruk, sluitdruk, activeringsdrukken van de veiligheidsafsluiters.  

Instellingen
In dit menupunt kan de aangegeven drukeenheid en ook  andere functies, zoals automatisch uitschakelen  of de verlichtingstijd van het display, worden aangepast.  

  • Robuust handmeetinstrument in ergonomische behuizing
  • Gecombineerde functies voor brede inzetbaarheid volgens VIAG
  • Digitale manometer geschikt voor het beproeven van binneninstallaties
  • Grafisch display met hoog contrast en achtergrondverlichting voor een optimale leesbaarheid van de meetwaarde
  • Makkelijk wisselen van accu of batterijen door vernieuwd batterijsysteem
  • Automatische verwerking van meetgegevens met behulp van Esders PC1 Software
  • Rapportage ter plaatse met behulp van mobiele printer
  • Eenvoudige menustructuur en bediening met functietoetsen
  • Praktische accessoires voor veelzijdige inzetbaarheid