Esders B.V. | Producten | Drukmeting | Gasinstallatie | LeckOmiO EX

LeckOmiO EX

LeckOmiO

Explosieveilig handmeetinstrument met ATEX certificering

Gaslekdetectie met intelligente opties

De LeckOmiO is een combinatie-apparaat inzetbaar voor meerdere toepassingen in een gasinstallatie. Het maakt opsporen van de kleinste gaslekkages, alsook snelle en nauwkeurige drukmetingen, eenvoudig uitvoerbaar met een groot gebruiksgemak. Door weergave van de minimum- en maximumwaarden, meettijd en start- en einddruk en drukdaling bij een dichtheidsbeproeving biedt het talrijke voordelen. De volgende menukeuzes zijn beschikbaar:

Druktest LD
In het display wordt de actuele druk getoond. Zodra een beproeving wordt gestart worden naast de actuele druk ook de startdruk en meettijd getoond. Bij het eind van een meting geeft het apparaat de start- en einddruk een de meettijd aan.  

Gaslekzoeken
Naast de optische en akoestische alarmering is er ook een vibratiealarm beschikbaar. Zonder de bewoner onnodig ongerust te maken wordt de gebruiker van het apparaat op de kleinste sporen van gas gewezen. Hierbij verhoogt de trilfrequentie bij een hogere gasconcentratie. Voor het lokaliseren van een lekkage is het niet noodzakelijk om het display te bekijken. De inzetbaarheid van de LeckOmiO bied vele voordelen ten opzichte van het gebruik van lekzoeksprays. Verbindingen met hennep zwellen op bij gebruik van lekzoekspray, en lijken korte tijd “dicht”. Op moeilijk toegankelijke plaatsen kunnen kleine belletjes soms slecht te zien zijn.  

Instellingen
In dit menupunt kan de aangegeven drukeenheid en ook  andere functies, zoals automatisch uitschakelen  of de verlichtingstijd van het display, worden aangepast.  

Justering sensor
Controle en eventuele justering met behulp van testgas zorgt ervoor dat de juiste werking van het meetinstrument wordt gewaarborgd. 

  • Robuust handmeetinstrument in ergonomische behuizing
  • Gecombineerde functies voor brede inzetbaarheid volgens VIAG
  • Digitale manometer geschikt voor het beproeven van binneninstallaties
  • Gaslekzoeker met vibratie-alarm en digitale meetwaarde uitlezing
  • Grafisch display met hoog contrast en achtergrondverlichting voor een optimale leesbaarheid van de meetwaarde
  • Makkelijk wisselen van accu of batterijen door vernieuwd batterijsysteem
  • Automatische verwerking van meetgegevens met behulp van Esders PC1 Software
  • Rapportage ter plaatse met behulp van mobiele printer
  • Eenvoudige menustructuur en bediening met functietoetsen
  • Praktische accessoires voor veelzijdige inzetbaarheid