Esders B.V. | Producten | Drukmeting | Gasinstallatie | GasTest delta

GasTest delta

GasTest delta

Meetinstrument voor druk- en lekhoeveelheid met alle toepassingsmogelijkheden voor het meten aan binneninstallaties volgens DVGW-TRGI 86

De GasTest delta biedt de volgende mogelijkheden: 

 • Voorbeproeving met 1 bar  
 • Hoofdbeproeving met 110 mbar  
 • Gebruikstest met lekhoeveelheid meting  
 • Lekzoeken met optionele handsensor  
 • Test van regelaars en afsluitventielen
 • Min-Max-Logger - Meting en opslag van extreemwaarden 
 • Drukmeting tot 8 bar absoluut over externe sensor  
 • Lekzoeken aan waterleidingen met traceergas 
 • Documentatie tot 300 metingen door interne dataopslag   
 • Beoordeling van de metingen direct op locatie  
 • Comfortable PC-Software voor verwerking van alle metingen in een databank en printen van testprotocollen

Overdracht van meetresultaten naar mobiele terminals voor gegevensverwerking en overdracht naar PC