Menu

Fernwärmeleitung als Wärmelieferant Stadsverwarming Inspectie en lekdetectie
Stadsverwarming is een duurzamer alternatief voor aardgas om huishoudens te voorzien van warmte. Voor deze manier van verwarmen wordt gebruik gemaakt van restwarmte dat vrijkomt in de industriële sector, zoals elektriciteitscentrales en afvalverbranding. Deze restwarmte wordt opgevangen en via een ondergronds buizenstelsel naar een warmteoverdrachtsstation geleid waar het wordt gebruikt om water op te warmen. Het water wordt via een ondergronds warmtenet onder druk naar huizen en andere gebouwen getransporteerd. Waar het kan worden gebruikt als warmtebron. Het gebruikte water, waar de warmte uit onttrokken is wordt weer teruggeleid naar het warmte overdrachtsstation. Waar het weer wordt hergebruikt voor het zelfde proces. Om lekkages te voorkomen en een veilige, economische werking op lange termijn te garanderen, is het belangrijk om nieuwe, verlengde en gewijzigde stadsverwarmingsnetten te inspecteren.

Mogelijke oorzaken lekkages warmtenet:

De temperatuur van het stadsverwarmingswater is maximaal 100 graden Celsius. De hoeveelheid uitstromend stadsverwarmingswater is bij een lekkage in principe ongelimiteerd. Je kunt je voorstellen dat lekkages aan het warmtenet niet alleen grote financiële schade met zich mee brengt, maar ook milieuschade door verspilling en mogelijk ook persoonlijk letsel in de vorm van brandwonden. Daarom is het belangrijk om defecte verbindingen, leidingen of slangen zo snel mogelijk op te sporen.
Om controles op de stadsverwarmingsleidingen goed uit te kunnen voeren heeft de AGFW in Duitsland een set aan regels opgesteld die staan omschreven in het werkblad FW 602. In dit werkblad staan de verschillende testmethoden, voor mediumleidingen om de dichtheid en sterkte te testen. De voorgestelde procedures beschrijven bijvoorbeeld testen met overdruk. Denk hierbij aan:

Stadsverwarming: oplossingen voor inspectie en lekdetectie

Ontdek de kwalitatief hoogwaardige oplossingen wij bij Esders bieden voor inspectie en lekdetectie in het stadsverwarmingswarmtenet.

Optie stadsverwarmingsleidingen volgens AGFW FW 602

Menugestuurde testprocedure voor het uitvoeren van druktests aan stadsverwarmingsbuizen volgens AGFW FW 602 (Duitsland): - Drukverschilmeting (lucht) - Drukmeetmethode (lucht) - Drukmeetmethode simultaan (lucht) - Hydrostatische drukbeproeving

smart memo

Dezelfde taak in minder tijd met de smart memo! De drukmeetkoffer smart memo biedt veel voordelen. Door meerdere intelligente, onderling koppelbare sensoren aan te sluiten, is het mogelijk om met hoge precisie temperaturen te meten en te documenteren met behulp van de externe grondtemperatuursensor en de contactsensor. De nieuwe smart functie "dynamische drukbeproeving" maakt het mogelijk om drukbeproevingen automatisch te optimaliseren tijdens de stabilisatietijd, wat een aanzienlijke tijdwinst oplevert. Hij is compatibel met een groot aantal intelligente externe druksensoren en maakt vele drukbeproevingen met slechts één apparaat mogelijk.

Stadsverwarming

Inhoudsopgave In tijden van klimaatcrisissen, energietekorten en torenhoge energieprijzen wordt “stadsverwarming” als warmteleverancier enorm belangrijk. Onder stadsverwarming verstaan we de rechtstreekse levering aan eindklanten, bijvoorbeeld het leveren aan eengezinswoningen via

Verder lezen »
keyboard_arrow_up