Menugestuurde testprocedure voor het uitvoeren van druktests aan stadsverwarmingsbuizen volgens AGFW FW 602 (Duitsland): - Drukverschilmeting (lucht) - Drukmeetmethode (lucht) - Drukmeetmethode simultaan (lucht) - Hydrostatische drukbeproeving