Inhoudsopgave

Bij de aanleg van een warmtenet is het van essentieel belang om zowel de veiligheid als de lange termijnprestaties te waarborgen. In dit kader heeft de AGFW (de Duitse vereniging voor Energie-efficiëntie bij verwarming, koeling en warmtekrachtkoppeling e.V.) een eigen reglement opgesteld, bekend als het werkblad AGFW FW 602. Dit werkblad speelt een fundamentele rol bij het definiëren van de normen en testprocedures die nodig zijn om de dichtheid en sterkte van mediumleidingen te verifiëren, wat van cruciaal belang is voor een succesvol aangelegd warmtenet.

Tot de aanbevolen methoden behoren bijvoorbeeld de testmethoden met overdruk:

  • Methode voor verschildrukmeting
  • Drukmeetmethode
  • Hydrostatische test

De afzonderlijke procedures verschillen wat betreft apparaat techniek, uitvoering en procedure

Aanvraag offerte (optie stadsverwarming)

Methode voor verschildrukmeting tijdens aanleg warmtenet

De methode voor verschildrukmeting is een overdruktest met lucht. Deze wordt gelijktijdig uitgevoerd op beide leidingen van de geïnstalleerde dienstleidingen, d.w.z. de aanvoer- en retourleiding. De evaluatie wordt uitgevoerd via het verloop van de differentiële druk tussen de twee leidingen. De methode is geschikt voor alle materialen en wordt in het bijzonder aanbevolen voor PE-leidingen. De procedure vereist dat de pijpleidingen identiek zijn.

smart memo FW602 Anschluss

De test wordt uitgevoerd met lucht en de materialen van aanvoer en retour moeten identiek zijn. De testdruk bij aanleg van warmtenetten wordt op beide leidingen tegelijk uitgeoefend, d.w.z. dat de leidingen met elkaar verbonden moeten zijn. De hydraulische verbinding van beide leidingen blijft tijdens de stabilisatiefase op haar plaats.

Bij de volgende hoofdtest worden beide leidingen van elkaar gescheiden en wordt het drukverschil tussen beide leidingen waargenomen en geregistreerd met een drukmeetinstrument, bijvoorbeeld de smart memo. De verschildruk wordt daarbij bepaald door een verschilvorming van beide absolute druksensoren. De evaluatie van de procedure voor drukverschilmeting geschiedt via de verandering van het drukverschil in de hoofdtest.

FW-602 Differential pressure measurement method

Methode voor drukmeting aanleg warmtenet

De drukmeetmethode is een test met positieve luchtdruk. Hiervoor is een enkele druksensor nodig. De test wordt geëvalueerd via het verloop van de absolute druk tijdens de testfase. Met de drukmeetmethode wordt een integrale test van de testsecties uitgevoerd, d.w.z. dat ook aanvoer en retour met deze methode samen kunnen worden getest, mits de leidingen hydraulisch met elkaar zijn verbonden. Deze methode is niet geschikt voor PE-leidingen of omstandigheden met grote temperatuurschommelingen. Indien beide leidingen (aanvoer- of retourleiding) als een composiet moeten worden getest, kunnen zij verschillende leidinggegevens hebben (diameter, lengte, etc.)

aanleg warmtenet

De test wordt uitgevoerd met lucht. De test kan worden uitgevoerd voor slechts één leiding (aanvoer of retour) of beide leidingen (aanvoer en retour) kunnen samen als een aangesloten leiding worden getest. Aangezien in dit geval de leidingen worden beschouwd als een samenstelling met een totaal volume (de afzonderlijke volumes worden gewoon opgeteld), zijn een druksensor en een  contactsensor voldoende om de gehele leiding te testen. De hydraulische verbinding van beide leidingen (via een geschikte slang) blijft gedurende de gehele test op haar plaats.

Nadat de testdruk op de afzonderlijke leiding of de gehele leiding is uitgeoefend, volgt een aanpassingstijd (temperatuuraanpassing), waarvan de duur afhangt van het totale volume.

Bij de volgende hoofdtest wordt de absolute druk in de testleiding via de manometer geobserveerd en geregistreerd.

De evaluatie van de drukmeetmethode geschiedt via de verandering van de absolute druk in de hoofdproef.

Hydrostatische test

aanleg warmtenet

Sommige leidingen moeten met waterdruk worden getest. De waterdruktest wordt gebruikt om de dichtheid en sterkte van reeds voorbereide delen e/o passtukken te testen. De test wordt uitgevoerd met één enkele druksensor en kan worden uitgevoerd voor verschillende aaneengesloten of onderling verbonden secties van een totaal leidingsysteem.

De testprocedure omvat twee wachttijden bij de gekozen testdruk met een tussentijdse drukverlaging. De drukdaling in de tweede tijd van de test is doorslaggevend voor de evaluatie van de test.