Starttarief inzet GasCam – Meting met de GasCam ter plaatse – Creëren van video’s/foto’s ter documentatie van de meetgegevens