Starttarief inzet GasCam - Meting met de GasCam ter plaatse - Creëren van video's/foto's ter documentatie van de meetgegevens