Voor lokalisatie van lekken in ondergrondse leidingen door middel van een boorgatsonde. De gemeten concentratie van maximaal negen sondegaten kan worden gevisualiseerd en opgeslagen in het apparaat. De optie kan alleen worden geconfigureerd in combinatie met een dubbele IR-sensor voor het meten van CH4 en CO2 (optie 282103) en de optie pomp OLLI (282100). Bovendien wordt de O2-meetwaarde weergegeven als deze sensor ook is geconfigureerd (optie 282106). Meetbereiken: - CH4: 0 - 100 Vol. % - CO2: 0 - 5 Vol. % - O2: 0 - 25 Vol. % Resolutie: - CH4: 0,1 Vol. % - CO2: 0,1 Vol. % - O2: 0,1 Vol. %