Maakt het mogelijk een druktest uit te voeren met instelbare drukverandering en rust- en meettijd.