- Licentie om meetgegevens via Bluetooth te verzenden naar Bluetooth-compatibele eindapparaten - Integratie van de meetgegevens in klant-applicaties mogelijk - De meetgegevens worden in een gestandaardiseerd formaat (JSON) beschikbaar gesteld