Voor lokalisatie van lekken in ondergrondse gasleidingen met behulp van een boorgatsonde. De gemeten concentratie van maximaal 9 sondegaten kunnen worden gevisualiseerd en opgeslagen in het apparaat. De optie omvat een dubbele IR-sensor voor het meten van CH4 en CO2. Bovendien wordt de O2-meetwaarde weergegeven als de sensor ook geconfigureerd wordt (aparte optie). Meetbereiken: - CH4: 0-100 Vol.% - CO2: 0-20 Vol.% - O2: 0-25 Vol.% Resolutie: - CH4: 0,1 Vol.% - CO2: 0,1 Vol.% - O2: 0,1 Vol.%