Testinstallatie van de Esders Pi NOTE mobile GIS-client per werkstation. Inclusief import en conversie van een geselecteerde GIS-dataset. Bij installatie op de eigen systemen van de klant (notebook etc.) is de klant verplicht de software volledig van zijn systeem te verwijderen na de testfase, tenzij Esders GmbH de opdracht krijgt om de software te leveren. Het is de klant ook niet toegestaan ongeoorloofde kopieën van de software te maken. Daarentegen is Esders GmbH verplicht de GIS-gegevens die voor testdoeleinden ter beschikking zijn gesteld en op hun systemen zijn geïnstalleerd, na afloop volledig te verwijderen.