De Esders Pipeline Inspection NOTE (Pi NOTE) is een speciaal voor bovengrondse gaslekdetectie volgens NEN 7249,GIS (geografisch informatiesysteem) gebaseerde client. De Esders Pi NOTE mobile client heeft de volgende functies: - Koppelen van apparaten via bluetooth - Gps-gebaseerde positionering en automatische centrering van GIS-gegevens - Koppeling van externe gps-ontvangers - Documentatie van gps-positie, meetgegevens, gevoeligheidscontrole, datum, tijd, afwijkingen, notities, belopen en niet-betreden gebieden, zoals bijvoorbeeld huisaansluitingen, classificatie van lekken - Het maken en documenteren van schadeschetsen - Beheer van meetcampagnes en inspectiesecties De voor mobiel geoptimaliseerde weergave, met bijvoorbeeld vergrote pictogrammen, maakt volledige documentatie tijdens de inspectie mogelijk. Een voorwaarde voor de aankoop van de mobiele GIS-client Pi NOTE is het afsluiten van een van een overeenkomstig onderhoudscontract.