Menupunt voor het registreren van meetgegevens van EDS2-sensoren. Er kunnen verschillende sensortypes (druk, temperatuur, debiet) zijn aangesloten, waarvan de meetwaarden gelijktijdig worden geregistreerd (max. 5 sensoren). Het opslaginterval is vrij instelbaar binnen het kader van een maximale meetduur (afhankelijk van het aantal sensoren).