Menugestuurde beproevingsprocedure voor drukbewaking in de gasinstallatie.