Menugestuurde testprocedures voor het uitvoeren van hydrostatische beproevingen op waterleidingen volgens de norm EN 805 (Europa): - Contractieprocedure - Normale procedure