Menugestuurde beproevingen voor gasnetaansluitingen en gasdistriebutieleidingen. Volgens de procedures: - Avacon netaansluiting - Avacon distributieleiding