Menugestuurde beproevingsmethode voor het uitvoeren van druktesten aan gasleidingen volgens ÖVGW G E101 (Oostenrijk) - Gasleidingen met MOP ≤ 100 mbar - Gasleidingen met 100 mbar < MOP ≤ 6 bar - Gasleidingen met 6 bar < MOP ≤ 16 bar