- Licentie voor het overdragen van meetgegevens via bluetooth naar elk bluetooth apparaat - Integratie van de meetgegevens in klantspecifieke toepassingen mogelijk - de meetgegevens worden beschikbaar gesteld in een gestandaardiseerd format (JSON)