voor het bevestigen van de LINK op het meetinstrument