Gaslecksuche mit Teppichsonde Laser HUNTER Notebook
Door middel van de klassieke methode van het bovengrondslekzoeken met een sleepmat kunnen lekzoekers bijna overal en in elke hoek gasconcentraties meten.

Doorslaggevende verdere ontwikkeling op het gebied van leidingnetinspectie van ondergrondse gasleidingen: Esders GmbH presenteert dit jaar tijdens de infrabeurs gat|wat in Keulen, een premium versie van hun HUNTER gasdetector. De nieuwe, buitengewoon gevoelige en zeer selectieve Laser HUNTER voor de systematische inspectie van aardgasleidingen is uitgerust met innovatieve lasertechnologie. De Laser HUNTER is verkrijgbaar in twee versies;  als single laser en dual laser. In de dual laser-uitvoering kan de sensor met een ethaanmeting bepalen of het gedetecteerde gas aardgas of vergistingsgas is. Vanaf 2022 kan het modulaire systeem worden uitgerust met extra sensoren die verdere toepassingen mogelijk maken. Naast het controleren van ingegraven gasleidingen, kan het apparaat vervolgens ook worden gebruikt om de bodemluchtconcentratie en de luchtconcentratie in de ruimte te meten en om lekken op vrijliggende leidingen in gebouwen en buitenshuis te lokaliseren.

“Om ernstige gevolgen voor de vegetatie, het landschap en de natuur of in het ergste geval explosies tijdens bouwwerkzaamheden te voorkomen, moeten gasleidingen regelmatig worden gecontroleerd. Dankzij de nieuw geïnstalleerde meettechnologie met lasertechnologie en de mogelijkheid voor gasanalyse stellen we netwerkbeheerders in staat om met de Laser HUNTER veel nauwkeuriger en flexibeler te werken”, legt Markus Seelmeyer, productmanager bij Esders GmbH, uit. De gasdetector werkt met behulp van innovatieve lasertechnologie voor de betrouwbare meting van de kleinste gasconcentraties – en dit alles zonder kruisbeïnvloeding door bijvoorbeeld vocht of uitlaatgassen. In de hoofdtoepassing (bovengrondslekzoeken) wordt het gas dat ontsnapt aan een oppervlak, aangezogen door de pomp die in het apparaat is ingebouwd met behulp van een geschikte sonde (bijv. sleepmat). Dit wordt vervolgens naar het meetapparaat gevoerd en automatisch geëvalueerd om lekken te vast te stellen.

Laser HUNTER verkrijgbaar als single of dual uitvoering

De nieuwe gasdetector van Esders is verkrijgbaar als single (CH4) of dual laser (CH4 & C2H6). Met de dual lasermodule reageert de Laser HUNTER ook op ethaan en kunnen beide meetwaarden direct worden weergegeven. Ethaan zit in aardgas, maar niet in vergistingsgassen: “Het is belangrijk om er zeker van te zijn dat wat wordt gedetecteerd ook daadwerkelijk aardgas is. Op deze manier voorkomen we dat we onnodig graven om een zogenaamd lek te verhelpen, dat niet bestaat omdat er vergistingsgas is gemeten”, legt Seelmeyer uit. Dankzij de selectieve meting van ethaan en methaan kan de dual-versie van het meetapparaat snel onderscheid maken tussen aardgas en vergistingsgas. “Hiervoor zijn vaak 2 apparaten en kostbare tijd nodig, maar met de dual lasermodule kan deze functie heel eenvoudig met één druk op de knop worden gebruikt, wat handig en tijdbesparend is.” Op het gebied van pre-locatie kan de Laser HUNTER worden gebruikt als het hart van een modulair systeem. Er zijn in totaal vier verschillende mogelijkheden om ondergrondse gasleidingen bovengronds te controleren. Met behulp van de klassieke methode van bovengrondslekzoeken met sleepmat of stolpsondes kunnen lekzoekers bijna overal en in elke hoek gasconcentraties meten. Met een e-scooter is de Laser HUNTER iets sneller in gebruik, ook in kleine, smalle straatjes. Terwijl het apparaat gasleidingen op wegen met een groot oppervlak met een auto controleert, kan het zelfs op ruw terrein zonder vaste wegen met een quad worden gebruikt.

Modulares System Esders
Op het gebied van pre-locatie kan de laser HUNTER worden gebruikt als het hart van een modulair systeem.

Individuele configuratie van verdere toepassingen vanaf 2022

Na het meten van de kleinste gasconcentraties aan de oppervlakte (prelocatie) en de ethaantest om onderscheid te maken tussen aardgas en vergistingsgas (gasanalyse), ontstaan bij de systematische leidingnettest verdere processtappen: “Omdat het gas niet altijd het oppervlak bereikt, precies boven waar zich het lek in de leiding bevindt, vereist de tweede stap een nauwkeurigere bepaling van de positie in de grond”, legt Seelmeyer uit. Om het lek te lokaliseren door de gasconcentratie in de grond te meten, hebben gebruikers speciale sensoren nodig, zoals infrarood- en elektrochemische sensoren. Een andere toepassing is de detectie van de kleinste lekken op vrijliggende leidingen in gebouwen of in industriële installaties.

Deze functies zijn momenteel nog in ontwikkeling en staan gepland voor 2022. De Laser HUNTER biedt dan de mogelijkheid om extra sensoren in het apparaat te installeren, die optioneel verkrijgbaar zijn voor individuele configuratie. De sensoren kunnen achteraf in bestaande apparaten worden ingebouwd. In combinatie met het explosieveilige gaswaarschuwings- en gasmeetapparaat OLLI alle toepassingen afgedekt.

Dankzij de eenvoudige koppeling met GIS-software, zoals de nieuwe Esders Pi NOTE, ontvangen gebruikers ook volledige documentatie en een overzicht van hun metingen. Bluetooth-technologie voor snelle en eenvoudige gegevensoverdracht stelt monteurs in staat om meetresultaten op bijvoorbeeld een tablet of notebook te bekijken. Met een bedrijfstijd van minimaal tien uur werkt de Laser HUNTER ook op intensieve werkdagen betrouwbaar.

Laser HUNTER