Wij proberen onze zakelijke reisbewegingen zo veel mogelijk CO2-neutraal te laten zijn.

Hoewel Esders GmbH al veel elektrische en hybride voertuigen in gebruik heeft, hebben we vanwege de strenge Duitse laadvoorschriften nog niet alle voertuigen kunnen ombouwen. atmosfair biedt de mogelijkheid om de broeikasgassen die wij genereren te compenseren door middel van een donatie.

Het afgelopen jaar hebben we 94.258 kg CO2 kunnen compenseren. We ondersteunen hiermee bijvoorbeeld efficiënte kooksystemen voor gezinnen in Nigeria of de bouw van biogasinstallaties voor huishoudens in Kenia.