In het voorjaar van 2020 nam Esders GmbH de Duitse dochteronderneming van de Oostenrijkse groep RTI Rohrtechnik international over. Het bedrijf handelt nu onder de naam Esders Pipeline Service GmbH, gevestigd in Bielefeld.

De kerncompetenties van het nieuwe bedrijf zijn onder meer sleufloze leidingsanering door middel van cured-in-place pipe lining en close-fit-lining van druk- en zwaartekrachtleidingen (vrijverval riolering). Daarnaast heeft het bedrijf zich gespecialiseerd in hogedrukreiniging en optische inspectie van riool- en stortbuizen.   

“De specifieke uitdagingen bij het reinigen en inspecteren van stortbuizen zijn onder meer enorme schachtdieptes en vrije ruimte”, zegt Bernd Esders. Tegelijkertijd is het kwelwater sterk vervuild en vertonen pijpleidingen afzettingen. Hiervoor beschikt het bedrijf over een spoelwagen die kan werken met krachtige pompen tot schachtdieptes van 30 meter. Uitgerust met 800 meter lange hogedrukslangen kunnen stortleidingen via twee schachten over een afstand van ruim anderhalve kilometer worden gereinigd. Tot de klanten van Esders Pipeline Service GmbH behoren naast de publieke sector, raffinaderijen en chemieparken. Het bedrijf beschikt over alle essentiële certificeringen, goedkeuringen en keurmerken voor werkzaamheden; van de waterbeschermingsgebieden tot en met de petrochemie.

Later in 2020 volgde ook de overname van het rioolherstelbedrijf KASATEC Ltd. & Co. KG uit Papenburg, dat nu verder gaat als Esders Kanal-Sanierungs-Technik GmbH. Het bedrijf is gespecialiseerd in sanering van riolen en daarnaast het beproeven van de dichtheid en sanering van olieafscheiders bij benzinestations, autowerkplaatsen en autowasstraten.

Investeren in een crisisbestendige bedrijfssector

Zelfs in tijden van corona omschreef Bernd Esders de 2 overnames binnen een jaar, waarbij de overname van het rioolherstelbedrijf KASATEC de grootste acquisitie in de geschiedenis van het bedrijf is, als een gezond ondernemersrisico. “De kansen wegen ruimschoots op tegen de risico’s. Alleen al het opbouwen van zo’n hoog niveau van expertise en routine zou jaren duren.” Het werkgebied wordt bovendien aangevuld met bedrijven die diverse raakvlakken en synergie-effecten hebben met de kernactiviteiten. Terwijl de meetinstrumenten van Esders GmbH sterk vertegenwoordigd zijn bij overheidsbedrijven en nutsbedrijven, komt het merendeel van de voormalige RTI-klanten uit de industrie, vooral uit het Ruhrgebied. Omgekeerd profiteert het pijplijnbedrijf van de technologie en kennisoverdracht op het gebied van procesbeheersing, IT en marketing. Omdat het merendeel van het personeel in Oost-Westfalen woont, heeft Esders het hoofdkantoor van de nieuwe dochteronderneming van Hannover-Langenhagen naar Bielefeld verplaatst.

Het serviceportfolio van de afzonderlijke bedrijven sluit naadloos op elkaar aan: Esders Kanal-Sanierungs-Technik GmbH werkt nauw samen met Esders Pipeline Service GmbH op het gebied van van rioolsanering. Zowel in de petrochemische industrie als in de rioolsector worden gaswaarschuwingsapparatuur gebruikt om de aanwezigheid van brandbare en giftige gassen te meten.

Meer weten? Kijk op pipeline.esders.de en kasatec.esders.de