Menugestuurde testprocedure voor het uitvoeren van drukbeproevingen op gasleidingen volgens EN 12327 en de eisen van Gas Natural fenosa (Europa, bedrijfsrichtlijn).