Menu

Privacy-instelling

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel, terwijl andere ons helpen deze website en uw gebruikerservaring te verbeteren.
Accepteer alle Accepteer alleen essentiële cookies

Producten

Gegevensoverdracht via Bluetooth

Navigatie

Beschrijving

Optie Gegevensoverdracht via Bluetooth

We bieden een interface (API) aan zodat u de gegevens van uw meetapparatuur kunt importeren in uw eigen systemen.

Hiervoor hebt u een Bluetooth-geschikt eindapparaat nodig en de optie Gegevensoverdracht via Bluetooth in het uit te lezen meetapparaat, het ‘Esders JSON-protocol’. JSON staat voor ‘Java Script Object Notation’ en is een gegevensindeling en communicatieprotocol in een gemakkelijk leesbare tekstvorm. JSON helpt u bij het uitlezen en opslaan van uw gegevens uit de meetapparatuur op uw mobiele telefoon, tablet of pc.


Welke gegevens kunt u overbrengen?

U kunt de metingen uit uw gegevensgeheugen in het meetapparaat uitlezen en op uw apparaat laten weergeven en vervolgens opslaan. De gegevens bevatten de starttijd, de toegepaste meetmethode met alle parameters en het resultaat van de meting.
Daarnaast zijn de gegevens van de mobiele gegevensverzameling (MDE) beschikbaar in het apparaat. Dit maakt het mogelijk om gegevens van een meting op te vragen en in te voeren. Er kunnen vrije velden van de typen tekst, vervolgkeuzelijst, selectievakje en handtekening worden toegevoegd. De ingevoerde gegevens maken deel uit van de JSON-gegevens.

Van onze IT voor uw IT

De verdere technische details en informatie worden door onze IT-afdeling verstrekt aan uw IT-afdeling, zodat deze kan starten met de implementatie. De gegevensoverdracht vindt plaats via SPP (Serial Port Profile) in platte tekst. Via eenvoudige opdrachten kunnen lijsten en details van metingen worden opgeroepen. Verdere belangrijke details en protocolspecificaties vindt u in de PDF.

In de volgende video's begeleiden we u stap voor stap door de gegevensoverdracht van uw metingen en leggen we u in detail uit hoe u of uw IT-afdeling te werk moet gaan. De optie Gegevensoverdracht via Bluetooth is momenteel beschikbaar voor GasTest delta3 en Druktest max.

Uw privacy

Door onze online aanwezigheid in sociale netwerken op te roepen

Door onze online aanwezigheid in sociale netwerken op te roepen, worden uw persoonlijke gegevens door de betreffende aanbieder verwerkt. U dient daarom ook de privacyvoorwaarden van de betreffende aanbieder te lezen en te accepteren, voor wat betreft de exacte omvang, het doel, de rechtsgrondslag, de bewaartermijn en uw rechten met betrekking tot deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Door diensten van derden te integreren

Door de integratie van diensten van derden op onze website, kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt door de betreffende aanbieder. U dient daarom ook de privacyvoorwaarden van de betreffende aanbieder te lezen en te accepteren, voor wat betreft de exacte omvang, het doel, de rechtsgrondslag, de bewaartermijn en uw rechten met betrekking tot deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Door diensten van derden te integreren

keyboard_arrow_up shopping_cart 0