Menu

Druktest waterleiding

Het uitvoeren van een druktest op een waterleiding is essentieel om de integriteit en veiligheid van het systeem te waarborgen. Door regelmatige druktesten uit te voeren, kan men verifiëren of het systeem lekvrij en operationeel is. Deze testmethode omvat het geleidelijk verhogen van de waterdruk in de leidingen met behulp van een testapparaat, waardoor eventuele lekken, zwakke punten of gebreken aan het licht komen.

Druktesten zijn van vitaal belang omdat zelfs kleine lekken ernstige schade kunnen veroorzaken, waaronder het barsten van de leidingen. Ze zijn ook effectief in het opsporen van verborgen lekken die anders moeilijk te vinden zijn. De frequentie van deze tests varieert afhankelijk van veranderingen in het leidingnetwerk en aanzienlijke dalingen in waterdruk die een indicatie kunnen zijn van lekken.

Vraag naar onze Smart Memo brochure

smart_memo_NL-stadsverwarming

NEN-EN 805, 1610, aanleg stadsverwarming. Alle stappen van de procedures ingebouwd in één menu.

Mogelijkheid tot het volledig automatisch laten uitvoeren van de drukbeproeving.

De overdracht van testresultaten of andere meetgegevens kan volledig digitaal. Onze smart memo heeft 4G.

Zowel voor het afpersen van waterleidingen als gasleidingen is de smart memo inzetbaar.

Anschlussskizze smart memo W 400-2

Vol automatische druktesten op waterleidingen

  1. Drukopbouwfase: De leiding wordt op druk gebracht binnen een bepaalde tijd, aangestuurd en beoordeeld door de smart memo.
  2. Voorlopige beproeving: De leiding stabiliseert, de looptijd wordt geregistreerd.
  3. Drukverlies beproeving: De hoeveelheid restlucht wordt geautomatiseerd bepaald, de smart memo controleert de flowmeting en beoordeeld de resultaten.
  4. Definitieve fase: Omvat een evaluatie van drukveranderingen in de leidingen volgens de geldende eisen voor de leiding.
  5. Verlenging hoofdtestfase: Indien nodig wordt de test verlengd voor verdere evaluatie.
  6. Drukafbouwfase: De druk wordt geleidelijk verlaagd om de leiding veilig drukloos te maken na de test.

Toebehoren smart memo

Offerte aanvraag smart memo

keyboard_arrow_up