Eerst detecteren, dan digitaliseren: De GIS-software Esders Pi NOTE maakt het mogelijk om metingen aan ondergrondse leidingen op een eenvoudige en intuïtieve manier te registreren, documenteren en analyseren. Het nieuwe web-based Esders-systeem verbindt de mobile client voor het testen van leidingnetwerken op locatie, de analysis client voor gegevensevaluatie op kantoor en verschillende compatibele gasmeetapparaten. Op basis van de gps-gebaseerde positionering worden meetpunten vastgelegd met nauwkeurige coördinaten. Esders heeft Pi NOTE ontwikkeld o.a. volgens DVGW G 465.

 “Onze nieuwe GIS-software Esders Pi NOTE vermindert de complexiteit van GIS-ondersteunde softwaresystemen voor gasmetingen aanzienlijk”, benadrukt Martin Esders, Managing Director van Esders GmbH. In tegenstelling tot conventionele oplossingen kan het systeem intuïtief worden bediend. Daarnaast biedt het een verscheidenheid aan analyse- en documentatietools die meettaken eenvoudiger maken.

Met de mobile client en de optionele analysis client bestaat Pi NOTE uit twee software applicaties. Terwijl lekzoekers de mobile client gebruiken om ter plaatse relevante gegevens in het systeem in te voeren tijdens de inspectie van het leidingnet, wordt de analysis client gebruikt als evaluatietool voor op kantoor.

Mobile client stelt schaderapporten op

De eerste stap is het installeren van de mobile client op een Toughpad of notebook door de gebruiker en vervolgens het verbinden met de compatibele meetapparatuur zoals de Laser HUNTER, HUNTER of GOLIATH. De verbinding gaat via bluetooth. Daarna heeft de gebruiker toegang tot verschillende kaarten op basis van het gasleidingnetwerk. Met behulp van afzonderlijke menufuncties kunnen routes of posities van gegevensregistraties eenvoudig en met coördinaten worden vastgelegd via gps – zelfs zonder internetverbinding. De GIS-gegevens worden daarbij automatisch opgenomen.

Digitale notities over de gevoeligheidscontrole van het meetapparaat, datum en tijd, defecten, notities en toegankelijke en niet-toegankelijke gebieden zoals huisaansluitingen zijn ook geïntegreerd. Het grote voordeel van digitale registratie: gebruikers kunnen hun eigen schaderapporten voor de respectievelijke meetpositie maken in pdf-formaat en digitaal ondertekenen. Daarbij is het mogelijk om de lekken te classificeren. “Esders Pi NOTE maakt uitgebreide documentatie van gasmetingen mogelijk – gewoon door middel van slepen en neerzetten”, zegt Esders.

Notebook Pi NOTE

Analysis client voegt de gegevens van mobiele clients samen

Als u de ter plaatse geregistreerde gegevens efficiënt wilt samenvoegen, is de analysis client een overkoepelende tool voor de evaluatie op kantoor. Het maakt het samenvoegen van gegevens van verschillende mobile clients mogelijk. Gebruikers kunnen hiermee uitgebreide evaluaties van alle meetgegevens maken. Met slechts enkele muisklikken kunnen de samengevoegde gegevens worden geëxporteerd als csv- of Shape-bestand, of kan er een pdf-rapport van worden gemaakt. Verdere post-processing, filtering en visualisatie zijn mogelijk. Met de juiste licentie hebben tot 25 gebruikers gelijktijdig toegang tot de client. Een systeemwijziging kan zelfs op korte termijn de moeite waard zijn, omdat Esders relatief lage licentiekosten rekent voor het gebruik van de GIS-software.

Esders Pi NOTE is een volgende stap in de digitalisering van het bovengronds lekzoeken. Esders bevordert hiermee de gemakkelijke beschikbaarheid van meetgegevens en de verwerking ervan. “Onze ambitie is meetprocessen te vereenvoudigen met digitale tools en toegevoegde waarde te genereren voor onze klanten,” zegt Esders. “Met Esders Pi NOTE zijn we weer een stap dichter bij dit doel.”