Er is geen telecommunicatietechnologie die de digitale toekomst beter vertegenwoordigt als glasvezelkabels. Tot op heden is de uitbreiding van de glasvezelinfrastructuur in Duitsland slechts langzaam tot stand gekomen, mede omdat de kosten voor het leggen van kabels relatief hoog zijn in vergelijking met op koper gebaseerde kabels. Daarnaast hebben technische innovaties geleid tot een forse toename van de mogelijke bandbreedtes van kopernetwerken, zodat voor normale huishoudens voldoende bandbreedtes gerealiseerd konden worden. Maar met de uitbreiding van het 5G-netwerk, die nu ook in Duitsland wordt gepusht, moet de glasvezelinfrastructuur wel enorm worden uitgebreid, aangezien alleen deze telecommunicatietechnologie de nodige bandbreedtes voor 5G-radiocellen kan bieden. Dit verhoogt de eisen voor het testen en documenteren van de mantelbuizen.

Eisen aan het testen en documenteren van de mantelbuizen

Sinds enige tijd wordt er dan ook meer aandacht besteed aan de kwaliteit van de installatiewerkzaamheden en worden steeds meer richtlijnen en voorschriften voor deze werkzaamheden opgesteld. Als een van de grootste netexploitanten in Duitsland heeft Telekom richtlijnen opgesteld en deze gepubliceerd in de vorm van aanvullende technische contractvoorwaarden als “ZTV TKNetz 40”. De ZTV TKNetz 40 bevat onder meer eisen voor leg- en installatiewerkzaamheden, alsmede eisen voor testprocedures om de conditie van mantelbuizen, zogenaamde speedpipes, na de legwerkzaamheden te controleren.

Druckpruefung-Speedpipes

Er zijn goede redenen om de conditie van speedpipes na installatiewerkzaamheden te controleren.

In principe moet worden voorkomen dat water de speedpipes kan binnendringen, waardoor vuil of andere onzuiverheden kunnen worden meegevoerd die schade kunnen toebrengen aan de optische vezels. Dit leidt onvermijdelijk tot het uitvallen van het telecommunicatiesignaal, reden waarom de speedpipes altijd lekvrij moeten zijn. Tegelijkertijd zorgt deze voorwaarde ervoor dat in de speedpipes voldoende druk kan worden opgebouwd om de optische vezels zo goed mogelijk in de speedpipes te blazen.

Alleen in een drukdicht leidingsysteem kan de nodige hoge druk worden opgebouwd om glasvezels in kilometerslange speedpipes te blazen. Bovendien moet de conditie van de speedpipes op lange termijn worden gewaarborgd, aangezien het mogelijk is dat afzonderlijke glasvezels opnieuw moeten worden uitgeblazen – bijvoorbeeld bij een ongeval of bij beschadiging van de kabel. Het moet nog mogelijk zijn voldoende druk op te bouwen voor het uitblazen.

Om deze redenen is het begrijpelijk dat de ZTV TKNetz 40 na de installatie een lektest van de speedpipes vereist in de vorm van een dichtheidsbeproeving.

Drukbeproeving aan speedpipes

Met de optie ZTV TKNetz 40 wordt met de smart memo een geautomatiseerde testprocedure uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften. Volgens de voorschriften omvat de test een zuivere lektest met het testmedium lucht. De testdruk is 5 bar (overdruk).

ZTV-TKNetz40-Glasfaserpruefung

Na de drukopbouw van de speedpipes tot de beproevingsdruk volgt een rustfase, die evenredig is aan de duur van de hoofdtestfase (20 % van de hoofdtestduur). Tijdens deze noodzakelijke rustfase treden in de pijp drukschommelingen op, die worden veroorzaakt door temperatuureffecten en materiaalspecifieke effecten. De compressie van de lucht in de buis tijdens de drukopbouw leidt tot een temperatuurstijging, die in het verdere verloop weer moet worden gecompenseerd. Deze temperatuurnivellering mag nooit plaatsvinden tijdens de hoofdtestfase, aangezien dit zou leiden tot vervormingen in de drukcurve.

Nadat de temperaturen zijn gelijkgetrokken en de testdruk is gestabiliseerd, volgt de testfase. Tijdens de testfase wordt het optredende drukverlies gemeten en gedocumenteerd, dat bijvoorbeeld kan optreden ten gevolge van lekkage of verder uitzetten van de leiding.

Aan het einde van de beproeving is de waarde van het drukverlies het doorslaggevende criterium voor de beoordeling van de dichtheid.

In de ZTV TKNetz 40 is het toelaatbare drukverlies vastgesteld op 500 mbar.

Dit betekent dat alle speedpipes die tijdens de hoofdbeproeving minder dan 500 mbar drukverlies registreren, als voldoende dicht worden verklaard.

De duur van de hoofdbeproeving bedraagt ten minste vijf minuten en wordt met nog eens drie minuten verlengd per 1250 m buislengte.

In geval van gelijktijdige beproeving van meerdere speedpipes wordt de duur van de hoofdbeproeving verlengd en is tegelijkertijd voor elke buis een afzonderlijke voorafgaande beproeving van vijf minuten vereist.

Alles bij elkaar opgeteld is het bij het testen volgens de huidige voorschriften van de ZTV TKNetz, gunstiger om elke leiding afzonderlijk te testen.

Dichtheitspruefung-Kabelschutzrohre

Met het voltooien van een test wordt de dichtheid (of lekkage) van de leiding bepaald, wat het einde van het installatieproces vormt. De speedpipes worden vervolgens goed afgesloten om vervuiling te voorkomen, tot uiteindelijk de glasvezels worden ingeblazen.

De drukbeproeving om de dichtheid van Speedpipes te garanderen zal in de toekomst een belangrijk en vast onderdeel zijn van de verdere uitbreiding van de glasvezelinfrastructuur. Met toenemende toepassingen en praktijkervaring zal de testprocedure verder worden geoptimaliseerd en zullen de eisen worden gewijzigd.

Na de beproeving kunnen de meetgegevens en resultaten digitaal worden verzonden.

Met Esders Connect kunnen de geregistreerde meetgegevens direct vanuit de smart memo via een lte-verbinding naar het online portaal worden gestuurd, waar deze door meerdere gebruikers kunnen worden bekeken en beheerd.