>> Een praktijktest met OLLI en de stolpsonde <<

Onze klanten vragen ons vaak naar de verschillende beschikbare sondes. Terwijl het in Duitsland en Nederland vanzelfsprekend is om een sleepmat te gebruiken in stedelijke gebieden met verharde oppervlakken en de stolpsonde in onverharde gebieden, zoals weiden en velden, is de procedure in Azië bijvoorbeeld heel anders.

Dagelijks werk in China

Hier worden voor de inspectie van het leidingnet vaak triangel of stolpsondes gebruikt. Dit is een voordeel omdat de huisaansluitleidingen meestal vóór het gebouw uit de grond komen en verticaal omhoog gaan. In deze toepassingsgebieden is het omslachtig om in het dagelijkse werk alleen met de sleepmat of met twee verschillende sondes te werken.

Huisaansluitleidingen

Hausanschluss-China
Regler-China

In de afbeeldingen is te zien dat op deze positie regelaars en meters voor de huizen aangebracht en vrij toegankelijk zijn. Deze moeten worden opgenomen in de inspectie en dit is moeilijk te doen met een sleepmat.

Om duidelijk te maken welke nadelen er kunnen optreden bij het gebruik van triangel- en stolpsondes in vergelijking met een sleepmat, hebben we op ons testtraject in Haselünne een experiment uitgevoerd met OLLI en een stolpsonde.

Hierbij werd de stolpsonde op verschillende hoogtes gebruikt en de weergaven van het meetapparaat werden hierbij geregistreerd. Want de triangel- of stolpsonde wordt door veel gebruikers ook ‘zwevend’ gebruikt. Men zet de stolp niet met korte tussenpozen op de grond en blijft vervolgens stilstaan, maar houdt hem op een relatief ongelijkmatige afstand boven de grond en loopt langs het traject. Hierdoor kan een inspectie veel sneller worden uitgevoerd, maar het heeft wel gevolgen.

Onze video laat zien hoe sterk dit de gemeten concentraties beïnvloedt. De effecten van de wind zijn extreem en kunnen leiden tot constant fluctuerende meetwaarden.

De meest consistente en beste meetwaarden worden verkregen wanneer de sonde op de grond wordt neergezet en daar voor korte tijd blijft staan. De wind wordt weggehouden en de diffusie van het gas uit de grond wordt ondersteund door de zuigkracht van de pomp.

Bij een afstand van 1 tot 2 cm tot de grond heeft de wind al een zeer duidelijke invloed. Het bijna massaloze gas drijft af in de richting van de wind en er worden slechts lage en wisselende concentraties weergegeven. Dit heeft op grotere afstanden boven de grond tot gevolg dat er zelfs helemaal geen gas wordt weergegeven.

Glockensonde-500ppm
<5mm afstand
Glockensonde-50ppm
5cm afstand
Glockensonde -5ppm
10cm afstand

In onze praktijktest hebben we daarom gekozen voor 3 scenario’s <5mm afstand van de stolpsonde tot de grond, 5 cm afstand en 10 cm afstand, om duidelijke verschillen in de responstijd, de weergegeven gasconcentratie en de schommelingen te kunnen laten zien.

Windinvloeden tijdens metingen met sondes

Ons advies:

We adviseren om voor de inspectie van het traject zoveel mogelijk de sleepmat te gebruiken. De stolpsonde is alleen de juiste keuze als het gras hoog is en er veel restvocht in het gras zit, zoals dauwdruppels. Dit betekent zeker ook een lage snelheid, als de stolp correct en losjes wordt neergezet en korte tijd blijft staan. Met ‘korte tijd’ bedoelen we ongeveer een halve seconde. Want ook de sleepmat bevindt zich slechts zeer kort op één positie. Bij de aanbevolen loopsnelheid van ca. 4 km/h is dit een afstand van ca. 1,1 m die per seconde wordt afgelegd.

Werken met de kloksonde

Sommige oude rotten hadden bedenkingen bij het op de grond neerzetten van de stolp, omdat een drukschok tijdens deze procedure ook de vlam van de vlamionisatiedetector (FID) kon uitblazen. Dergelijke effecten zijn niet te vrezen met de halfgeleider- of lasermeetapparatuur die tegenwoordig wordt gebruikt. Losjes neerzetten is echter wel aan te bevelen.

We helpen u graag verder als u vragen hebt. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.