Bij het inspecteren van het gasleidingnet zijn onbereikbare huisaansluitingen een probleem dat veel moeite en tijd kost.

Ook hier zijn de tijden veranderd. Vroeger waren er op het platteland nauwelijks problemen om percelen te betreden, zelden waren de percelen volledig omheind en de deuren op slot. Vooral in woonwijken met eengezinswoningen bestaat dit probleem vandaag de dag. Bovendien werken in bijna alle huishoudens beide partners buitenshuis en zijn ze moeilijk thuis aan te treffen.

Eigenlijk is er alleen maar de mogelijkheid om een hoog risico te nemen en het hek te overschrijden en veel moeite te doen, of een bericht te schrijven aan de huurder of eigenaar van het gebouw om een afspraak te maken.

Dit is in elk geval een grote inspanning, die niet altijd met succes wordt bekroond, omdat de berichten helaas vaak onbeantwoord blijven.

De actieve lasermeetapparatuur wordt door sommige gebruikers gezien als een oplossing in deze situaties. Als ze wordt gebruikt, mag het toepassingsgebied niet groter zijn dan het toepassingsgebied van het apparaat en moet het verloop van de huisaansluiting zichtbaar zijn.

Dit type inspectie is niet voldoende om de veiligheid van de huisaansluiting als gecontroleerd te markeren en zo vanuit de huidige inspectie van het leidingnet het proces als gereed of voltooid te rapporteren. Lees hiervoor ook onze blogpost 

Laser-infraroodspectrometrie – Gasdetectie op afstand.

Lekkend gas heeft over het algemeen slechts een lage concentratie en geringe laagdikte aan het oppervlak. Hierdoor kan een lasermeetapparaat slechts een kleine concentratielengte van enkele ppm x m bereiken. Er is geen betrouwbaar bewijs.

 

GasCar RC

Wij stellen voor om het probleem op te lossen met een op afstand bestuurbaar en off-road voertuig. We noemen hem GasCar RC. Dit op afstand bestuurbare 4×4-voertuig biedt de mogelijkheid om ons meetapparaat ‘Hunter’ of ‘GOLIATH’ veilig te bevestigen. Het voertuig heeft ook een zwenkbare camera waarvan het beeld wordt overgebracht naar een videobril. Als de bestuurder zijn hoofd beweegt, volgt de camera zijn bewegingen.

Met behulp van een zwenkbare kloksonde kan de gebruiker de sonde specifiek plaatsen, de concentratie meten met de gasdetector en de weergave op de camera bekijken.

Hiermee kan zelfs de in G 465-1 voorgeschreven verblijftijd voor de huisaansluiting in acht worden genomen.

GasCar RC

Deze werkwijze heeft het voordeel dat hierdoor de noodzakelijke inspectie correct kan worden uitgevoerd. Sceptici wijzen deze manier van betreden van percelen echter af, omdat dit zonder toestemming van de huurder of eigenaar gebeurt. Aan de andere kant moet men ons of de opdrachtgever toegang geven voor de inspectie van het leidingnet.

Vanuit ons oogpunt is een wijziging van de klantcontracten denkbaar, zodat een inspectie op deze manier is toegestaan.

En wat doen we als er een hond losloopt op het perceel?

De GasCar RC is uitgerust met een ultrasone hondenafschrikker. Deze diervriendelijke oplossing wordt alleen tijdens de inspectie ingeschakeld en houdt viervoeters op afstand.