Vegetatieve lekdetectie is een methode waarbij veranderingen in de vegetatie aanwijzingen geven dat er een lek in de directe omgeving is. Hoewel velen zich er misschien niet bewust van zijn, maakt vegetatieve lekdetectie onbewust deel uit van de evaluatie van een gasleidingnetinspectie.

Hiervoor wil ik twee voorbeelden geven.

A) Tijdens de inspectie van het lagedrukleidingnet in een binnenstad, is de gasleiding onder een trottoir gecontroleerd. Als bestrating waren er platen aanwezig en aan de ene kant van de stoep was de straat. Aan de andere kant stonden huizen met voortuinen. Op een groter perceel waren naaldbomen (coniferen) geplant als heg om de voortuin aan de stoep te begrenzen. Onder de coniferen was de grond zeer droog. De gasdetector toonde een kleine uitslag en het alarm klonk. Op dat moment werd meteen duidelijk dat de groene haag een verdorde plant had. Bij het meten van het droge zand onder de verdorde, bruine plant kregen we hoge meetwaarden. De oorzaak van het ‘verdorren’ en afsterven van de plant was dus niet een gebrek aan vocht. Door de lekkage van aardgas werd de lucht in de bodem onder de plant verdrongen en konden de wortels van de plant niet ademen in een ‘aardgasatmosfeer’.

B) Bij een inspectie van een gasleidingnet met middelhoge druk op het platteland was een boerderij met een zeer lange HDPE-aansluitleiding aangesloten op het gasleidingnet. De aansluitleiding liep over enkele honderden meters over weiden naar het gebouw. Het verloop van de leiding was bij de gids ongeveer bekend en daarom werd het verloop van de leiding gecontroleerd volgens zijn aanwijzingen en het plan. Hierbij viel op dat er op ongeveer 10 m afstand een groter deel van het gras verdord was.

Deze plek werd vervolgens gecontroleerd en de gasdetector gaf onmiddellijk alarm en toonde een significante concentratie. Ook hier was de veranderde vegetatie een reden voor nader onderzoek en we hadden beet.

Men moet dus altijd rekening houden met opvallende kenmerken in de vegetatie en deze als mogelijke schadepunten opnemen in de monitoring en inspectie van een gasleidingnet. Dit kan een slechte plek zijn in een verder groen gazon, een dode struik of een opvallend slecht groeiende boom.