Geachte collega's en geïnteresseerden in meettechnologie op het gebied van gas- en watervoorziening!

Waarom schrijven we een blog?

Steeds weer worden ons in gesprekken dezelfde vragen gesteld. We worden vaak gevraagd naar onze mening over actuele zaken, zoals nieuwe en gewijzigde regelgeving.

We vinden dat het tijd is om deze discussies en stof tot nadenken met u te delen via een blog en ze toegankelijk te maken voor een breed en geïnteresseerd publiek.

Hierbij willen we ingaan op actuele onderwerpen en kwesties. We zullen echter ook fundamentele uitleg geven, die voor ervaren professionals niets nieuws betekent. Er zijn echter altijd collega’s die met taken worden belast die voor hen nieuw zijn en die daarom dankbaar zijn voor interpretaties en een bondige uitleg van de stand van de techniek. Vaak weet men immers dat het op deze manier gebeurt, maar men is vergeten waarom deze procedure gangbaar is geworden.

We willen erop wijzen dat beoordelingen en aanbevelingen overeenkomen met onze ervaring en niet altijd woord voor woord de regelgeving weergeven. Opgemerkt moet worden dat wij in principe aanbevelen om de geest van de regels te volgen en niet alleen de bewoordingen. En het doel van de regelgeving zal altijd zijn om de veiligheid te verhogen en te wijzen op een gangbare manier om veiligheid te bereiken.

Het beroepsleven en ons dagelijks werk zijn sterk veranderd. Terwijl 20 tot 30 jaar geleden tal van taken werden uitgevoerd door specialisten, winnen tegenwoordig de ‘allrounders’ als gevolg van besparingen op personeel en het gebrek aan gekwalificeerd personeel. Absolute specialisatie is nauwelijks meer te vinden.

Als gevolg hiervan zijn veel mensen huiverig om op eigen verantwoording een inschatting te maken. In plaats daarvan houdt men zich strikt aan de regels. Helaas helpt dit ons in de praktijk niet altijd. We zullen proberen de achtergrond uit te leggen zodat een eigen inschatting en evaluatie van de situatie gemakkelijker wordt.

We hopen dat deze blog veel belangstelling en waardering zal krijgen en kijken uit naar uw suggesties, kritiek en suggesties voor onderwerpen.