Toepassing: Er worden gasdetectieapparaten gebruikt die voldoen aan de eisen van de DVGW-regelgeving G 465-4, VIAG, SCIOS en NEN.

Bij de beoordeling van een de gemeten waarden moet de monteur weten welk type meetapparaat hij gebruikt en hoe hij de gemeten waarden moet beoordelen. Een diffusiemeetapparaat met zwanenhals verzamelt ontsnappend gas in de sensorkop, zoals de VibraGas Ex of de LeckOmio Ex. De weergave is dus sterk afhankelijk van de positie van de sensorkop en de lengte van de meting.

Entfernung-Diffusionsmessgeraet

Bij gebruik van diffusie-apparaten is de positionering van de sondekop bij gasuittreedpunt erg belangrijk. Zelfs op een kleine afstand lek zal slechts een klein deel van het gas in de sensorkop diffunderen en zal daarom slechts een relatief lage concentratie worden weergegeven. Als de sensorkop daarentegen direct boven het lek wordt geplaatst, wordt het gas in de sensorkop gevangen en worden de hoogste concentratiemetingen bereikt.

Bij diffusie-apparaten wordt de meting uitgevoerd met de sensorkop direct op de leiding of de verbinding totdat de maximale weergave is bereikt. 

Pomp-apparaat

Een pomp-apparaat zoals de OLLI, zuigt ontsnappend gas aan. In de regel is het pompvermogen hoger dan de hoeveelheid ontsnappend gas. Daardoor wordt het gas verdund door de lucht die wordt aangezogen. Hoe krachtiger de pomp, hoe meer het gas wordt verdund met lucht. Hoe groter de verdunning, hoe lager de weergegeven concentratie.

Pompcapaciteit gasmeting OLLI

In deze afbeelding verduidelijkt de gekleurde weergave het mengen van een beetje gas (gele bolletjes) met veel lucht (blauwe bolletjes). Desalniettemin is er een relatief hoge concentratieweergave van 1 Vol.%, aangezien het pompvermogen van 10 l/u niet erg hoog is.

Pompcapaciteit gasmeting GOLIATH

In deze afbeelding wordt dezelfde hoeveelheid ontsnappend gas aangezogen door een apparaat met een hogere pompcapaciteit. Het 5 keer hogere pompvermogen (50 l/u) zorgt ervoor dat er 5 keer meer lucht wordt aangezogen en daardoor is de concentratie niet 1 Vol.% maar slechts 0,2 Vol.% ofwel 2.000 ppm. Bij de beoordeling van een gaslek moet dus altijd rekening worden gehouden met het pompvermogen van het meetapparaat.

Voor de inspectie van industriële installaties is een pomp-apparaat praktischer. Het apparaat kan probleemloos worden gebruikt met een industriële sonde.

Let op: Er moet rekening mee worden gehouden dat het gas een bepaalde verblijftijd heeft en daardoor duurt het langer voordat het gas de sensor bereikt. Bij het dagelijkse werk moet de gebruiker daarom rekening houden met korte verblijftijden op het te inspecteren leidingdeel om het exacte lekkagepunt te lokaliseren.

Hoe langer de sonde, hoe langer de weg die het gas moet afleggen, hoe langer de verblijftijd moet zijn, afhankelijk van het pompvermogen.

Voorbeeld:

  1. We gebruiken een OLLI met een pompcapaciteit van 10 liter en een sonde van 1 meter lang. Als verblijftijd hanteren we 3 seconden voor optimaal werken.
  2. We gebruiken een GOLIATH met een pompcapaciteit van 50 liter en een sonde van 5 meter lengte. Ook in dit geval is de verblijftijd 3 seconden.

Maar als we een 5 meter lange sonde nemen in combinatie met de OLLI en een lagere pompopbrengst, dan zou de verblijftijd oplopen tot 15 seconden.

Zie onze blogreeks Industrieel gas voor meer informatie over het controleren van industriële gassystemen.