Het tweede deel over druktests gaat over alledaagse situaties waarmee rekening moet worden gehouden bij het uitvoeren en evalueren van de resultaten van een druktest, omdat ze ons werk aanzienlijk bemoeilijken als we ze negeren.

Drukverlaging en temperatuurverandering

In het dagelijks werk kan zich een situatie voordoen waarin een tweetraps test wordt uitgevoerd. We hebben het hier over een belastingstest met hoge druk en een lektest met lagere druk.

Om dit te simuleren, wordt een kunststof buis op een druk van ca. 7 bar gebracht. Het teststuk heeft een uur lang op de druk gereageerd, deze geadapteerd en is geëxpandeerd. De druk wordt na deze tijd aanzienlijk gereduceerd, zoals het geval is bij de tweetraps test.

Wat gebeurt er als we de druk verlagen?

We reduceren de druk tot ca. 1 bar en zien dat de temperatuur ook sterk daalt. Vervolgens past de temperatuur zich weer relatief snel aan de vorige waarde aan. De druk neemt in verhouding zeer licht toe.

De druktoename kan twee oorzaken hebben:

Ten eerste de temperatuurstijging en ten tweede de krimp van de buis. De kunststof buis is door de drukverlaging ontlast en zal daarom weer willen krimpen. Het krimpen reduceert het volume in de buis en heeft een toename van de druk tot gevolg.

Video: Drukverlaging

Invloed van de zon op de druktest

Wat kan er nog meer gebeuren in de praktijk?

Een typische situatie doet zich voor wanneer we buiten werken en veranderende omstandigheden worden gecreëerd door de zon op die dag. Blootliggende leidingsecties worden een tijdje blootgesteld aan de zonnestralen en liggen een tijdje in de schaduw. De zonnestralen verwarmen de leiding en dit heeft op zijn beurt een effect op het volume in de buis. Dit zal resulteren in een kleine toename van de druk tijdens de druktest. Dit zou een kleine daling van de druk tijdens de test maskeren.

Samengevat betekent dit in de praktijk dat hoe minder temperatuurinvloed op de leiding kan werken, hoe beter onze meting is.

Tip: De leidingsectie moet zoveel mogelijk volledig met grond bedekt zijn. Blootliggende leidingsecties moeten, indien mogelijk, door isolatie, bijv. met steenwol en aluminiumlaminaat (afscherming naar buiten) tegen zonnestraling en temperatuursinvloeden worden beschermd.

Als we rekening houden met deze invloeden en ze vermijden, creëren we optimale omstandigheden voor een nauwkeurige meting. Externe factoren die we uitsluiten, bemoeilijken onze test niet.

Video: Zonnestraling