Voertuigondersteunde inspectie van gasleidingen

De herziening van de Duitse G 465 in de verordening DVGW heeft geleid tot een aantal vernieuwingen. Voor het eerst wordt ingegaan op de voertuigondersteunde inspectie van gasleidingen die zich in het weggebied bevinden. Voor ons betekent dit dat het in de toekomst ook toegestaan zal zijn om gebruik te maken van voertuigondersteunde systemen voor gaslekdetectie.

Opbouw GasCar

GasCar-setup

Deze technologie wordt in het buitenland al vele jaren gebruikt en behoorde in Duitsland niet tot de stand van de techniek en viel niet onder de regelgeving. Ook in het buitenland bieden wij een dergelijk systeem voor verschillende typen voertuigen aan onder de naam ‘GasCar’. Aangezien we echter van mening zijn dat de voertuigondersteunde inspectie niet dezelfde kwaliteit kan bereiken als de inspectie met de sleepmat en gasdetector, is dit omdat we anders aan veel aanbestedingen niet zouden kunnen deelnemen.

Er zijn bijzondere omstandigheden waarin een voertuig gerechtvaardigd is. Iedereen die ooit het verkeer op achtbaanswegen in grote Aziatische steden heeft gezien, kan zich voorstellen dat inspectie te voet omslachtig is en alleen mogelijk is met gevaar voor eigen leven.

Om ervoor te zorgen dat de toepassing niet alleen uit kostenoogpunt wordt gekozen, is de verantwoordelijkheid voor de keuze van deze methode in G 465-1 duidelijk aan de opdrachtgever toegewezen. Omdat de beoordeling niet altijd gemakkelijk is, heeft de DVGW een onderzoeksproject laten uitvoeren om de geschiktheid van de procedures te vergelijken.

Wat zijn volgens ons de nadelen van het gebruik van een Gas Car?

Hiervoor wil ik enkele redenen geven:

– Een voertuig moet zich aanpassen aan de verkeerssituatie en wanneer voertuigen aan de rand van de weg parkeren kan het inspectievoertuig de leiding daar niet controleren.

– Zelfs als de leiding enkele meters in het weggebied ligt, bevindt het gaslek zich vaak aan de rand van de weg bij de overgang naar het trottoir

– Een voertuig rijdt met een aanzienlijk hogere snelheid en sommige fabrikanten noemen fantasiesnelheden voor de inspectie. De aanbevolen snelheid voor gasdetectoren voor inspecties te voet is 4 km/h ( Duitse norm). Dit komt overeen met ca. 1,1 m per seconde. Als we nu voor het voertuig 25 km/h aannemen, legt het in één seconde ca. 7 m af. Er is dus maar een fractie van de tijd beschikbaar om het gasmonster aan te zuigen. Nu zullen velen zeggen dat de prestaties van de pomp veel hoger zijn bij voertuigsystemen. Dat klopt, maar het betekent ook dat er veel meer secundaire lucht wordt aangezogen. En er moet worden opgemerkt dat het gas meestal niet over een groot gebied ontsnapt. Hierdoor is het mogelijk dat slechts één aanzuigstolp of aanzuigslang het gas en alle andere lucht aanzuigt. Dit leidt tot een overeenkomstige verdunning die de detectie nog moeilijker maakt.

Ons advies:

Gebruik de voertuigondersteunde oplossing alleen in onbebouwde gebieden, bijv. de leidingen tussen dorpen.
Problemen met geparkeerde auto’s en het binnendringen van gas in gebouwen worden dan geëlimineerd.

Als concurrentie voor de bekende, voertuigondersteunde systemen zijn er recent nieuwe methoden opgekomen die gasconcentraties in het bereik van delen per miljard (ppb = parts per billion) kunnen meten en zelfs lekken in voedingsleidingen trachten te vinden door bovendien de windsnelheid te bepalen.

Praktische test: GasCar in Oostenrijk

Gas Car Skoda Wien

In 2019 werden we door de ÖVGW (tegenhanger van de DVGW in Oostenrijk) benaderd om deel te nemen aan een vergelijkende test met een dergelijk ppb-systeem. Alle andere benaderde aanbieders hebben om welke reden dan ook niet deelgenomen.

Wij waren erg onzeker en hadden grote twijfels. Tenslotte doen de door de anderen genoemde gevoeligheid, de zescijferige prijs en ook de hoge licentievergoedingen vermoeden dat er enorme prestatieverschillen moeten zijn.

We hebben toch deelgenomen.

De test met de voertuigondersteunde gasdetectiesystemen nam twee dagen in beslag. Op de eerste dag moesten op een testtraject verschillende gaslekken met 10 km/h, 20 km/h en 30 km/h worden geïnspecteerd en moesten twee verschillende lekgroottes worden gedetecteerd.

Op de tweede dag zijn verschillende lekken in het wegverkeer in Wenen geïnspecteerd en ook met 10, 20 en 30 km/h onderzocht.

Het resultaat was zeer positief voor ons omdat onze nieuwste GasCar hetzelfde aantal lekken kon vinden als de concurrentie.

Klanten die geïnteresseerd zijn in een testrapport van ons, kunnen contact met ons opnemen via esders@esders.de. We sturen u graag het rapport toe. Daarnaast zijn we beschikbaar voor verdere, gedetailleerde informatie en advies.