Bij de Esders-toekomstprijs is de dobbelsteen geworpen.

Hartelijk dank aan alle deelnemers!

We hebben meer dan 20 aanmeldingen ontvangen en waren erg blij met elke aanmelding. Er zijn veel geweldige projecten, waarvan er 14 afkomstig zijn uit de districten Emsland en Grafschaft Bentheim. Ook projecten uit Sleeswijk-Holstein en zelfs het Amazonegebied in Peru hebben zich aangemeld.

Met de gelddonaties willen we drie vrijwilligersprojecten en -acties ondersteunen, die vooral het milieu en de natuur beschermen en een duurzaam effect hebben.

We hopen dat de projecten die niet tot de drie winnaars behoren, toch hun ideeën zullen realiseren en zullen bijdragen aan de bescherming van het milieu en de soorten.

1e plaats – Visclub Haselünne

De eerste plaats gaat naar de Visclub Haselünne.

De vereniging ontvangt 8.000 euro voor het teruggeven van het riviertje ‘Lotter Beeke’ aan de natuur. ‘U doet daar al 35 jaar waardevol werk op het gebied van natuur- en soortenbescherming’, zegt Bernd Esders. Om ervoor te zorgen dat waterlichamen hun belangrijke functie als drinkwaterleverancier, voedingsfilters, overstromingsreservoirs en recreatiegebied kunnen vervullen, levert de vereniging een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het water.

Daarnaast worden volgend jaar twee nieuwe grindbedden met 200 ton grind aangelegd als paai- en leefgebied. Dit geeft vissen zoals stekelbaarsjes, maar ook larven en slakken een nieuwe basis voor het leven.

Voor de toekomst is het uitzetten van forel en barbeel gepland.

2e plaats

De tweede plaats en daarmee 5.000 euro wordt toegekend aan het seminaronderwerp ‘Marianum for future’ van de twaalfde klas van het Gymnasium Marianum Meppen.

De activiteiten van de school zijn divers en variëren van groene stroom tot schoolbijenteelt, kasteelt en fruitweide. Er is nu ook een natuurlijke haag gepland. Een ander project van de leerlingen is de inmiddels gerealiseerde app ‘too good to go’. Supermarkten, horecabedrijven en bakkerijen kunnen hier hun producten tegen een lagere prijs aanbieden vóór sluitingstijd, voordat ze worden weggegooid.

3e plaats

De derde plaats, met 2.000 euro, gaat naar het natuurbeschermingsproject ‘Land Unter e.V.’ uit Meppen.

Het is een grootschalig project voor de bescherming van soorten en natuur met een bijzondere visie op het cultuurlandschap van het Emsland. De 140 leden werken bijna 600 uur per jaar en zijn allen vrijwilligers, bijvoorbeeld voor de verzorging en het fokken van de Bentheimer Landschapen en de Nederlandse Landgeiten. In totaal draagt de vereniging hierdoor bij aan het behoud van 95 dier- en plantensoorten op de Rode Lijst.