Testgas in grote wegwerpfles met 2,2 vol.-% methaan (CH4) 25 ppm waterstofsulfide (H2S) 150 ppm koolmonoxide (CO) 2,5 vol.-% koolstofdioxide (CO2) 15 vol.-% zuurstof (O2) in stikstof (N2) Flesgrootte van 1,65 liter, bij ca. 35 bar Inhoud: 58 liter