“Software voor gegevensverwerking basislicentie Pi Note voor 1 werkstation Esders Pipeline-inspectie Note pc softwarelicentie voor 1 werkstation. Software voor importeren van de gegevens opgenomen door de App Pi Note voor documentatie van de controle van het gasleidingnetwerk. De gegevensverwerking omvat de afgelegde afstand met bijbehorende gasconcentraties, tijd en datum en verdere informatie over schade en defecten. – Opslag van de route en het gasnetwerk – Constatering van bijzonderheden (defecten, fouten, schade en foto’s) – Classificatie van defecten en fouten – Bluetooth-verbinging via de app (voor Android) mogelijk voor de Esders meetinstrumenten ELLI, HUNTER en GOLIATH – De basislicentie pc omvat 1 apparaatlicentie. De meetgegevens van 1 apparaat kunnen worden verwerkt (gebonden aan serienummer) – Voor het verwerken van meetgegevens van meerdere apparaten zijn aanvullende licenties benodigd”