Esders B.V. | Producten | Watertechniek | Correlatietechniek | Hydrofonen

Hydrofonen

Hydrofon


Leklokalisatie door correlatie,
Hydrofonen geven goede resultaten bij kunststofleidingen!  

Het wordt steeds belangrijker om ook succesvol te kunnen correleren bij niet-metalen leidingen. Hydrofonen hebben hiervoor een veel groter bereik dan contactgeluidmicrofonen.  

Zo functioneert het

Bij gebruik van hydrofonen wordt de sensor verbonden met de waterkolom waar druk op staat. Het geluid dat door het lek wordt geproduceerd, bereikt in tegenstelling tot bij de contactgeluidmicrofonen, ongehinderd de hydrofoon. Het lekgeruis wordt dus niet gedempt, maar bereikt met maximale  intensiteit de gevoelige sensor. Daardoor is detectie over grotere afstanden mogelijk en worden ook geringere geluiden, dus kleinere lekkages meetbaar.