Esders B.V. | Producten | Software | Esders Pi Note

Esders Pi Note

Esders Pi Note

De eenvoudigste oplossing voor documentatie van gasleidinginspecties met een Android App en pc software

• Registratie van Points Of Interest (lekkage, gebrek of schade)
• Foto's van POIs
• Classificatie van lekkages
• Inzetbaar voor ELLI, HUNTER en GOLIATH

Met deze software kan eenvoudig en voordelig de inspectie van gasleidingen worden gedocumenteerd. GIS-oplossingen vereisen een geavanceerde pc en hebben een dure data-importverbinding. De Pi Note daarentegen is een GPS datalogger voor Android-apparaten waarmee eenvoudig ook schade, gebreken en foto's kunnen worden toegevoegd.

Met een bluetooth verbinding naar een Esders ELLI, GOLIATH of HUNTER worden gasconcentraties continu geregistreerd. Daarbij worden de posities van de alarmgrensoverschrijdende concentraties separaat genoteerd. Deze alarmgrens wordt vooraf ingesteld. Het traject en de posities van de dataregistratie en alarmgrensoverschrijdingen worden op een kaart in beeld gebracht.